ca-canh-phong-thuy-banner

Cá Cảnh Phong Thủy

Blackline penguinfish - Cá Chim Cánh Cụt -bể cá cảnh

Cá cảnh phong thủy, bể cá cảnh, bể thủy sinh

Blackline penguinfish - Cá Chim Cánh Cụt

Thông tin chung - General information

Tên khoa học:Thayeria boehlkei Weitzman, 1957

Tên Tiếng Anh:Blackline penguinfish

Tên Tiếng Việt:Chim cánh cụt

Nguồn cá:Ngoại nhập

Chi tiết phân loại:

Bộ: Characiformes (bộ cá chim trắng)

Họ: Characidae (họ cá hồng nhung)

Tên tiếng Anh khác: Penguin fish; Hockey stick

Nguồn gốc: Cá nhập nội sau năm 2000

Đặc điểm sinh học - Biology

Phân bố:Nam Mỹ: Peru và Braxin

Chiều dài cá (cm):8

Nhiệt độ nước (C):22 – 28

Độ cứng nước (dH):5 – 20

Độ pH:5,5 – 8,0

Tính ăn:Ăn tạp

Hình thức sinh sản:Đẻ trứng

Chi tiết đặc điểm sinh học:

Tầng nước ở: Giữa

Sinh sản: Cá dễ sinh sản, tương tự như thủy tinh đuôi đỏ. Đẻ trứng phân tán, trứng dính vào giá thể như cây thủy sinh. Cần tách trứng ra khỏi cá bố mẹ sớm để tránh cá bố mẹ ăn trứng.

Kỹ thuật nuôi - Culture technology

Thể tích bể nuôi (L):100 (L)

Hình thức nuôi:

Nuôi trong hồ rong:

Yêu cầu ánh sáng:

Yêu cầu lọc nước:

Yêu cầu sục khí:

Loại thức ăn:Côn trùng, giáp xác nhỏ, trùng chỉ, bo bo ... Cá cũng ăn thức ăn viên

Tình trạng nhiễm bệnh:

Chi tiết kỹ thuật nuôi:

Chiều dài bể: 80 cm

Thiết kế bể: Bể trồng cây thủy sinh với ánh sáng vừa, kết hợp một ít thực vật nổi tạo bóng râm và giá thể trang trí. Cá đi theo đàn, thả nhóm từ 6 – 10 con trở lên, hoặc thả chung với các loại cá hồ rong khác.

Chăm sóc: Cá dễ nuôi và thích ứng khá rộng các điều kiện chất lượng nước.

Thức ăn: Cá ăn tạp bao gồm côn trùng, giáp xác nhỏ, trùng chỉ, bo bo ... Cá cũng ăn thức ăn viên.

be-ca-canh-blackline_penguinfish_cachimcanhcut001-be-thuy-sinh

be-ca-canh-blackline_penguinfish_cachimcanhcut002-be-thuy-sinh

be-ca-canh-blackline_penguinfish_cachimcanhcut004-be-thuy-sinh

be-ca-canh-blackline_penguinfish_cachimcanhcut003-be-thuy-sinh

0 comments:

Post a Comment