ca-canh-phong-thuy-banner

Cá Cảnh Phong Thủy

Butterfly loach - Gold ring butterfly sucker - Cá Tỳ Bà Bướm Hổ -bể cá cảnh

Cá cảnh phong thủy, bể cá cảnh, bể thủy sinh

Butterfly loach - Gold ring butterfly sucker - Cá Tỳ Bà Bướm Hổ

be-ca-canh-butterfly_loach_Gold_ring_butterfly_sucker_catybabuomho-be-thuy-sinh

Thông tin chung - General information

Tên Tiếng Anh:Butterfly loach; Gold ring butterfly sucker

Tên Tiếng Việt:Tỳ bà bướm hổ

Nguồn cá:Tự nhiên bản địa

Chi tiết phân loại:

Bộ: Cypriniformes (bộ cá chép)

Họ: Balitoridae (họ cá chạch vây bằng)

Tên đồng danh: Balitora lineolata Valenciennes, 1846

Tên tiếng Việt khác: Bám đá hổ; Bướm hổ; Bướm bầu; Tỳ bà suối; Tỳ bà đàn; Chạch bám; Đép

Tên tiếng Anh khác: Tiger hillstream loach; Reticulated hillstream loach; Butterfly pleco

Nguồn gốc: Nguồn cá khai thác trong tự nhiên, xuất khẩu từ năm 2004, đã và đang thu hút sự quan tâm của thị trường thế giới.

Đặc điểm sinh học - Biology

Phân bố:Một số vùng ở Việt Nam, Lào, Campuchia …

Chiều dài cá (cm):5,7

Nhiệt độ nước (C):22 – 27

Độ cứng nước (dH):5 – 12

Độ pH:6,0 – 7,5

Tính ăn:Ăn tạp

Hình thức sinh sản:Đẻ trứng

Chi tiết đặc điểm sinh học

Phân bố: Thượng nguồn các sông ở nam trung bộ Việt Nam từ Huế đến Bình Định (sông Hương, Thu Bồn, Trà Khúc, Vệ, An Lão ...) và khu vực Lào, Campuchia giáp với miền trung Việt Nam

Tầng nước ở: Đáy

Sinh sản: Cá đẻ trứng, hiện mới sinh sản ở mức độ thử nghiệm

Kỹ thuật nuôi - Culture technology

Thể tích bể nuôi (L):80 (L)

Hình thức nuôi:Ghép

Nuôi trong hồ rong:Không

Yêu cầu ánh sáng:Mạnh

Yêu cầu lọc nước:Nhiều

Yêu cầu sục khí:Nhiều

Loại thức ăn:Ăn rêu và tảo bám trên đá, cần chiếu sáng mạnh để tảo đáy phát triển, hay bố trí hồ lộ thiên gây nuôi tảo bám trên đá để chuyển cho cá ăn. Cá cũng ăn thức ăn viên dạng chìm, trùng chỉ ...

Tình trạng nhiễm bệnh:

Chi tiết kỹ thuật nuôi:

Chiều dài bể: 80 cm

Thiết kế bể: Cá thích hợp trong bể có nền đáy sỏi và bố trí nhiều đá cuội nhẵn bóng để cá bám vào. Bể cần có nhiều ánh sáng, dòng chảy và sục khí mạnh mô phỏng môi trường tự nhiên cá sống trên các tảng đá nơi nước chảy xiết.

Chăm sóc: Cá có nhu cầu ôxy cao, cần nguồn nước trong, sạch.

Thức ăn: Cá ăn rêu và tảo bám trên đá, cần chiếu sáng mạnh để tảo đáy phát triển, hay bố trí hồ lộ thiên gây nuôi tảo bám trên đá để chuyển cho cá ăn. Cá cũng ăn thức ăn viên dạng chìm, trùng chỉ ...

be-ca-canh-butterfly_loach_Gold_ring_butterfly_sucker_catybabuomho001-be-thuy-sinh

be-ca-canh-butterfly_loach_Gold_ring_butterfly_sucker_catybabuomho002-be-thuy-sinh

be-ca-canh-butterfly_loach_Gold_ring_butterfly_sucker_catybabuomho003-be-thuy-sinh

be-ca-canh-butterfly_loach_Gold_ring_butterfly_sucker_catybabuomho004-be-thuy-sinh

0 comments:

Post a Comment