ca-canh-phong-thuy-banner

Cá Cảnh Phong Thủy

Cá cảnh đẹp Blue acara, Cá Kim Cương

Cá cảnh đẹp Blue acara, Cá Kim Cương cho bể cá cảnh thủy sinh

Blue acara - Cá Kim Cương

be-ca-canh-blue_acara_cakimcuong-be-thuy-sinh

Thông tin chung - General information

Tên khoa học:Aequidens pulcher (Gill, 1858)

Tên Tiếng Anh:Blue acara

Tên Tiếng Việt:Kim cương xanh; Kim cương

Nguồn cá:Sản xuất nội địa

Chi tiết phân loại:

Bộ: Perciformes (bộ cá vược)

Họ: Cichlidae (họ cá rô phi)

Tên đồng danh: Cychlasoma pulchrum Gill, 1858; Acara vittata Heckel, 1840

Tên tiếng Việt khác: Kim tuyến

Tên tiếng Anh khác: Jewel cichlid; Pulcher

Nguồn gốc: Cá nhập nội từ thập niên 70 – 80, đã sản xuất giống phổ biến trong nước

Đặc điểm sinh học - Biology

Phân bố:Trung và Nam Mỹ: Trinidad và Venezuela

Chiều dài cá (cm):20

Nhiệt độ nước (C):22 – 30

Độ cứng nước (dH):2 – 25

Độ pH:6,5 – 8,0

Tính ăn:Ăn động vật

Hình thức sinh sản:Đẻ trứng

Chi tiết đặc điểm sinh học:

Tầng nước ở: Mọi tầng nước

Sinh sản: Cá bắt cặp sinh sản, đẻ trứng dính lên giá thể được dọn sẵn, cá bố mẹ chăm sóc trứng và cá con.

Kỹ thuật nuôi - Culture technology

Thể tích bể nuôi (L):220 (L)

Hình thức nuôi:Đơn

Nuôi trong hồ rong:

Yêu cầu ánh sáng:Vừa

Yêu cầu lọc nước:Ít

Yêu cầu sục khí:Ít

Loại thức ăn:Côn trùng, giáp xác, trùng chỉ và thức ăn viên.

Tình trạng nhiễm bệnh:

Chi tiết kỹ thuật nuôi:

Chiều dài bể: 100 cm

Thiết kế bể: Bể trang trí hỗn hợp với một ít giá thể làm nơi trú ẩn (đá tảng, gỗ ...) và các loại cây thủy sinh có gốc và rễ khỏe vì cá hay đào bới. Cá nuôi thành cặp, thích hợp trong bể nuôi chung với cá khác.

Chăm sóc: Cá khỏe, dễ nuôi, cần bộ lọc và định kỳ thay nước bể nuôi.

Thức ăn: Cá ăn côn trùng, giáp xác, trùng chỉ và thức ăn viên.

be-ca-canh-blue_acara_cakimcuong001-be-thuy-sinh

be-ca-canh-blue_acara_cakimcuong003-be-thuy-sinh

be-ca-canh-blue_acara_cakimcuong004-be-thuy-sinh

0 comments:

Post a Comment