ca-canh-phong-thuy-banner

Cá Cảnh Phong Thủy

Cryptopterus catfish - Trèn Đá -bể cá cảnh

Cá cảnh phong thủy, bể cá cảnh, bể thủy sinh

Cryptopterus catfish - Trèn Đá

be-ca-canh-cryptopterus_catfish_trenda-be-thuy-sinh

Thông tin chung - General information

Tên khoa học:Kryptopterus cryptopterus (Bleeker, 1851)

Tên Tiếng Anh:Cryptopterus catfish

Tên Tiếng Việt:Trèn đá

Nguồn cá:Tự nhiên bản địa

Chi tiết phân loại:

Bộ: Siluriformes (bộ cá nheo)

Họ: Siluridae (họ cá nheo)

Tên đồng danh: Silurus cryptopterus Bleeker, 1851

Tên tiếng Việt khác: Trèn ống

Tên tiếng Anh khác: Blue sheatfish

Nguồn gốc: Nguồn cá chủ yếu từ khai thác trong tự nhiên (Tây Ninh, Long An ...), trữ lượng ít, hiện có dấu hiệu cạn kiệt.

Đặc điểm sinh học - Biology

Phân bố:Một số nước Đông Nam Á …

Chiều dài cá (cm):20

Nhiệt độ nước (C):24 – 28

Độ cứng nước (dH):5 – 15

Độ pH:6,0 – 7,6

Tính ăn:Ăn động vật

Hình thức sinh sản:Đẻ trứng

Chi tiết đặc điểm sinh học:

Phân bố: Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam (miền đông và tây Nam bộ)

Tầng nước ở: Mọi tầng nước.

Sinh sản: Cá đẻ trứng dính trên nền đá hay cây thủy sinh, hiện chưa sinh sản ở Việt Nam.

Kỹ thuật nuôi - Culture technology

Thể tích bể nuôi (L):220 (L)

Hình thức nuôi:Ghép

Nuôi trong hồ rong:

Yêu cầu ánh sáng:Vừa

Yêu cầu lọc nước:Trung bình

Yêu cầu sục khí:Nhiều

Loại thức ăn:Giáp xác, côn trùng, trùng chỉ và thức ăn viên

Tình trạng nhiễm bệnh:

Chi tiết kỹ thuật nuôi:

Chiều dài bể: 100 cm

Thiết kế bể: Bể trồng cây thủy sinh với ánh sáng yếu hoặc vừa, có nhiều nơi trú ẩn. Cá ưa thích tụ tập nơi nước chảy và có bóng râm. Cá đi theo đàn, thả nhóm từ 10 con trở lên.

Chăm sóc: Cá nhạy cảm với điều kiện chất lượng nước, cần hệ thống lọc ổn định và định kỳ thay từng phần nước bể nuôi.

Thức ăn: Cá ăn giáp xác, côn trùng, trùng chỉ và thức ăn viên.

be-ca-canh-cryptopterus_catfish_trenda001-be-thuy-sinh

be-ca-canh-cryptopterus_catfish_trenda002-be-thuy-sinh

be-ca-canh-cryptopterus_catfish_trenda003-be-thuy-sinh

be-ca-canh-cryptopterus_catfish_trenda004-be-thuy-sinh

0 comments:

Post a Comment