ca-canh-phong-thuy-banner

Cá Cảnh Phong Thủy

Flagtail prochilodus - Cá Phi Phượng -bể cá cảnh

Cá cảnh phong thủy, bể cá cảnh, bể thủy sinh

Flagtail prochilodus - Cá Phi Phượng

be-ca-canh-flagtail_prochilodus_phiphung-be-thuy-sinh

Thông tin chung - General information

Tên khoa học:Semaprochilodus insignis (Jardine & Schomburgk, 1841)

Tên Tiếng Anh:Flagtail prochilodus

Tên Tiếng Việt:Phi phụng; Phi phương

Nguồn cá:Ngoại nhập

Chi tiết phân loại:

Bộ: Characiformes (bộ cá chim trắng)

Họ: Prochilodontidae (họ cá chạch)

Tên đồng danh: Semaprochilodus theraponura (Fowler, 1906); Semaprochilodus amazonensis (Fowler, 1906); Prochilodus insignis Jardine & Schomburgk, 1841

Tên tiếng Việt khác: Hoàng phi phụng; Cờ Mỹ

Tên tiếng Anh khác: Kissing prochilodus

Nguồn gốc: Cá nhập nội sau năm 2000

Đặc điểm sinh học - Biology

Phân bố:Nam Mỹ: lưu vực sông Amazon

Chiều dài cá (cm):27

Nhiệt độ nước (C):22 – 27

Độ cứng nước (dH):5 – 15

Độ pH:5,5 – 7,2

Tính ăn:Ăn tạp

Hình thức sinh sản:Đẻ trứng

Chi tiết đặc điểm sinh học:

Tầng nước ở: Giữa – đáy

Sinh sản: Cá hiện chưa sinh sản nhân tạo do có tập tính di cư sinh sản phức tạp ngoài tự nhiên

Kỹ thuật nuôi - Culture technology

Thể tích bể nuôi (L):220 (L)

Hình tức nuôi:Đơn

Nuôi trong hồ rong:Không

Yêu cầu ánh sáng:Vừa

Yêu cầu lọc nước:Trung bình

Yêu cầu sục khí:Nhiều

Loại thức ăn:Ưa thích các loại thực vật thủy sinh, mùn bã hữu cơ, cá cũng ăn thức ăn viên, trùng chỉ ...

Tình trạng nhiễm bệnh:

Chi tiết kỹ thuật nuôi:

Chiều dài bể: 100 cm

Thiết kế bể: Bể thiết kế đơn giản, có thể trải cát mịn hay sỏi nhỏ ở nền đáy. Cá ăn cây thủy sinh nên không thích hợp với bể thủy sinh. Bể cần có nắp đậy để tránh cá nhảy. Nuôi cặp đôi cá hay đánh nhau, nên thả từ 4 – 6 con cùng loại để cá bớt gây hấn, hoặc thả 1 con nuôi chung với các loài có kích thước lớn như cá rồng, la hán ...

Chăm sóc: Cá thích hợp môi trường nước mềm và có tính axít

Thức ăn: Cá ăn tạp thiên về thực vật, ưa thích các loại thực vật thủy sinh, mùn bã hữu cơ, cá cũng ăn thức ăn viên, trùng chỉ ...

be-ca-canh-flagtail_prochilodus_phiphung001-be-thuy-sinh

be-ca-canh-flagtail_prochilodus_phiphung002-be-thuy-sinh

be-ca-canh-flagtail_prochilodus_phiphung003-be-thuy-sinh

be-ca-canh-flagtail_prochilodus_phiphung004-be-thuy-sinh

0 comments:

Post a Comment