ca-canh-phong-thuy-banner

Cá Cảnh Phong Thủy

Frog fish -Grunting toadfish - Cá Mang ếch - Sư Tử -bể cá cảnh

Cá cảnh phong thủy, bể cá cảnh, bể thủy sinh

Frog fish -Grunting toadfish - Cá Mang ếch - Sư Tử

be-ca-canh-frog_fish_grunting_toadfish_camangech-be-thuy-sinh

Thông tin chung - General information

Tên khoa học:Allenbatrachus grunniens (Linnaeus, 1758)

Tên Tiếng Anh:Frog fish; Grunting toadfish

Tên Tiếng Việt:Mang ếch; Sư tử

Nguồn cá:Tự nhiên bản địa

Chi tiết phân loại:

Bộ: Batrachoidiformes (bộ cá cóc)

Họ: Batrachoididae (họ cá cóc)

Tên đồng danh: Cottus grunniens Linnaeus, 1758; Batrachoides gangene Hamilton, 1822 ...

Tên tiếng Việt khác: Cóc; Hàm ếch; Mặt quỷ

Tên tiếng Anh khác: Freshwater toadfish

Nguồn gốc: Nguồn cá chủ yếu từ khai thác trong tự nhiên, nuôi cảnh từ thập niên 80 với tên gọi cá sư tử...

Đặc điểm sinh học - Biology

Phân bố:Một số nước Nam Á và Đông Nam Á …

Chiều dài cá (cm):20 – 30

Nhiệt độ nước (C):23 – 28

Độ cứng nước (dH):15 – 25

Độ pH:7,8 – 8,5

Tính ăn:Ăn tạp

Hình thức sinh sản:Đẻ trứng

Chi tiết đặc điểm sinh học:

Phân bố: Ấn Độ, Philippin, Thái Lan, Campuchia và hạ lưu sông Cửu Long, Việt Nam

Tầng nước ở: Đáy

Sinh sản: Cá hiện chưa sinh sản nhân tạo.

Kỹ thuật nuôi - Culture technology

Thể tích bể nuôi (L):220 (L)

Hình thức nuôi:

Nuôi trong hồ rong:Không

Yêu cầu ánh sáng:

Yêu cầu lọc nước:

Yêu cầu sục khí:

Loại thức ăn:Ăn tôm tép, trùng, cá nhỏ, thức ăn đông lạnh ...

Tình trạng nhiễm bệnh:

Chi tiết kỹ thuật nuôi:

Chiều dài bể: 100 cm

Thiết kế bể: Bể có nền đáy cát mềm với đá cuội hay giá thể ẩn nấp. Cá thích hợp trong bể nuôi chung với các loài cá nước lợ có kích cỡ tương đương khác (nâu, mang rỗ, chim trắng ...).

Chăm sóc: Cá thích hợp trong môi trường nước lợ đến mặn nhẹ, có thể thích nghi ở nước ngọt.

Thức ăn: Cá ăn tạp thiên về động vật, ăn tôm tép, trùng, cá nhỏ, thức ăn đông lạnh ...

be-ca-canh-frog_fish_grunting_toadfish_camangech001-be-thuy-sinh

be-ca-canh-frog_fish_grunting_toadfish_camangech002-be-thuy-sinh

be-ca-canh-frog_fish_grunting_toadfish_camangech003-be-thuy-sinh

0 comments:

Post a Comment