ca-canh-phong-thuy-banner

Cá Cảnh Phong Thủy

Fuelleborn’s cichlid - Cá Hề Bông -bể cá cảnh

Cá cảnh phong thủy, bể cá cảnh, bể thủy sinh

Fuelleborn’s cichlid - Cá Hề Bông

be-ca-canh-fuelleborn’s_cichlid_cahebong-be-thuy-sinh

Thông tin chung - General information

Tên khoa học:Labeotropheus fuelleborni Ahl, 1926

Tên Tiếng Anh:Fuelleborn’s cichlid

Tên Tiếng Việt:Hề bông

Nguồn cá:Ngoại nhập

Chi tiết phân loại:

Bộ: Perciformes (bộ cá vược)

Họ: Cichlidae (họ cá rô phi)

Tên tiếng Việt khác: Ông hề bông

Tên tiếng Anh khác: Malawi blue cichlid; Blue mbuna

Tên đồng danh: Labeotropheus curvirostris Ahl, 1926

Đặc điểm sinh học - Biology

Phân bố:Châu Phi: hồ Malawi

Chiều dài cá (cm):17,5

Nhiệt độ nước (C):24 – 28

Độ cứng nước (dH):10 – 25

Độ pH:7,6 – 8,8

Tính ăn:Ăn tạp

Hình thức sinh sản:Đẻ trứng

Chi tiết đặc điểm sinh học:

Tầng nước ở: Mọi tầng nước

Sinh sản: Tỉ lệ đực cái khi tham gia sinh sản là 1:3. Cá cái ấp trứng và giữ con trong khoang miệng khoảng 3 – 4 tuần

Kỹ thuật nuôi - Culture technology

Thể tích bể nuôi (L):200 (L)

Hình thức nuôi:Đơn

Nuôi trong hồ rong:Không

Yêu cầu ánh sáng:Vừa

Yêu cầu lọc nước:Ít

Yêu cầu sục khí:Ít

Loại thức ăn:Từ tảo, thực vật đến côn trùng, giáp xác, trùng ... Cá cũng ăn thức ăn viên

Tình trạng nhiễm bệnh:

Chi tiết kỹ thuật nuôi:

Chiều dài bể: 100 cm

Thiết kế bể: Cá thích hợp trong bể có nhiều hang hốc đá với nền đáy cát. Cá hay gây hấn và tranh giành lãnh thổ, nên thả chung với nhiều loài khác như ali xanh, vàng, trắng ... để cá giảm bớt tính hung hăng.

Chăm sóc: Cá lên màu đẹp ở môi trường nước cứng và pH kiềm (pH 8,0). Bể cần bố trí lọc nước và sục khí thường xuyên.

Thức ăn: Cá ăn tạp từ tảo, thực vật đến côn trùng, giáp xác, trùng ... Cá cũng ăn thức ăn viên.

be-ca-canh-fuelleborn’s_cichlid_cahebong001-be-thuy-sinh

be-ca-canh-fuelleborn’s_cichlid_cahebong002-be-thuy-sinh

be-ca-canh-fuelleborn’s_cichlid_cahebong003-be-thuy-sinh

be-ca-canh-fuelleborn’s_cichlid_cahebong004-be-thuy-sinh

0 comments:

Post a Comment