ca-canh-phong-thuy-banner

Cá Cảnh Phong Thủy

Glowlight tetra - Cá Hồng Đăng -bể cá cảnh

Cá cảnh phong thủy, bể cá cảnh, bể thủy sinh

Glowlight tetra - Cá Hồng Đăng

be-ca-canh-glowlight_tetra_hongdang-be-thuy-sinh

Thông tin chung - General information

Tên khoa học:Hemigrammus erythrozonus Durbin, 1909

Tên Tiếng Anh:Glowlight tetra

Tên Tiếng Việt:Hồng đăng

Nguồn cá:Ngoại nhập

Chi tiết phân loại:

Bộ: Characiformes (bộ cá chim trắng)

Họ: Characidae (họ cá hồng nhung)

Tên tiếng Anh khác: Fire neon

Nguồn gốc: Cá nhập nội sau năm 2000

Đặc điểm sinh học - Biology

Phân bố:Nam Mỹ: sông Essequibo

Chiều dài cá (cm):4

Nhiệt độ nước (C):24 – 28

Độ cứng nước (dH):2 – 15

Độ pH:5,5 – 7,5

Tính ăn:Ăn tạp

Hình thức sinh sản:Đẻ trứng

Chi tiết đặc điểm sinh học:

Tầng nước ở: Giữa

Sinh sản: Cá dễ sinh sản, đẻ trứng dính vào giá thể như cây thủy sinh. Cần tách trứng ra khỏi cá bố mẹ sớm để tránh cá bố mẹ ăn trứng

Kỹ thuật nuôi - Culture technology

Thể tích bể nuôi (L):70 (L)

Hình thức nuôi:

Nuôi trong hồ rong:

Yêu cầu ánh sáng:

Yêu cầu lọc nước:

Yêu cầu sục khí:

Loại thức ăn:Từ trùng chỉ, bo bo ... đến thức ăn viên

Tình trạng nhiễm bệnh:

Chi tiết kỹ thuật nuôi:

Chiều dài bể: 60 cm

Thiết kế bể: Cá thích hợp trong bể trồng nhiều cây thủy sinh, lên màu đẹp ở môi trường nước có tính axít. Thả nhóm 6 – 10 con trở lên, thích hợp nuôi chung với các loại cá hồ rong khác.

Chăm sóc: Cá cần môi trường nước mềm và có tính axít.

Thức ăn: Cá ăn tạp từ trùng chỉ, bo bo ... đến thức ăn viên

be-ca-canh-glowlight_tetra_hongdang001-be-thuy-sinh

be-ca-canh-glowlight_tetra_hongdang002-be-thuy-sinh

be-ca-canh-glowlight_tetra_hongdang003-be-thuy-sinh

be-ca-canh-glowlight_tetra_hongdang004-be-thuy-sinh

0 comments:

Post a Comment