ca-canh-phong-thuy-banner

Cá Cảnh Phong Thủy

Hampala barb - Cá Ngựa Nam -bể cá cảnh

Cá cảnh phong thủy, bể cá cảnh, bể thủy sinh

Hampala barb - Cá Ngựa Nam

be-ca-canh-hampala_barb_canguanam-be-thuy-sinh

Thông tin chung - General information

Tên khoa học:Hampala macrolepidota Kuhl & Van Hasselt, 1823

Tên Tiếng Anh:Hampala barb

Tên Tiếng Việt:Ngựa nam

Nguồn cá:Tự nhiên bản địa

Chi tiết phân loại:

Bộ: Cypriniformes (bộ cá chép)

Họ: Cyprinidae (họ cá chép)

Tên đồng danh: Barbus macrolepidotus (Valenciennes, 1842) ...

Tên tiếng Việt khác: Ngựa sông; Ngựa

Nguồn gốc: Nguồn cá chủ yếu từ khai thác trong tự nhiên phục vụ xuất khẩu

Đặc điểm sinh học - Biology

Phân bố:Một số nước Đông Nam Á và đồng bằng sông Cửu Long (VN) …

Chiều dài cá (cm):70

Nhiệt độ nước (C):22 – 28

Độ cứng nước (dH):8 – 12

Độ pH:6,8 – 7,2

Tính ăn:Ăn động vật

Hình thức sinh sản:Đẻ trứng

Chi tiết đặc điểm sinh học:

Phân bố: Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Lào, Campuchia và đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam

Tầng nước ở: Mọi tầng nước

Sinh sản: Hiện cá chưa sản xuất giống trong nước

Kỹ thuật nuôi - Culture technology

Thể tích bể nuôi (L):500 (L)

Hình thức nuôi:

Nuôi trong hồ rong:Không

Yêu cầu ánh sáng:

Yêu cầu lọc nước:

Yêu cầu sục khí:

Loại thức ăn:Chủ yếu là giáp xác, trùn, nhuyễn thể, cá con... Cá cũng ăn thức ăn viên

Tình trạng nhiễm bệnh:

Chi tiết kỹ thuật nuôi:

Chiều dài bể: 150 cm

Thiết kế bể: Cần có bể rộng vì cá rất hoạt bát, bơi nhanh và có kích thước lớn khi trưởng thành. Cá có tính khí dữ, hay đánh nhau, không nuôi chung với cá nhỏ hơn. Bể cần có nắp đậy vì cá có thể nhảy.

Chăm sóc: Cá cần hệ thống lọc đủ mạnh và môi trường nước giàu ôxy vì cá sống ngoài tự nhiên ở nơi nước chảy và trong sạch. Cá dễ nuôi.

Thức ăn: Cá ăn động vật, chủ yếu là giáp xác, trùn, nhuyễn thể, cá con... Cá cũng ăn thức ăn viên

.

be-ca-canh-hampala_barb_canguanam001-be-thuy-sinh

be-ca-canh-hampala_barb_canguanam002-be-thuy-sinh

be-ca-canh-hampala_barb_canguanam003-be-thuy-sinh

0 comments:

Post a Comment