ca-canh-phong-thuy-banner

Cá Cảnh Phong Thủy

Humphead cichlid - Frontosa cichlid - Cá Kỳ Lân - Hoàng Quân 6 Sọc -bể cá cảnh

Cá cảnh phong thủy, bể cá cảnh, bể thủy sinh

Humphead cichlid - Frontosa cichlid - Cá Kỳ Lân - Hoàng Quân 6 Sọc

be-ca-canh-humphead_cichlid_frontosa_cichlid_cakylan_hoangquan6soc-be-thuy-sinh

Thông tin chung - General information

Tên khoa học:Cyphotilapia frontosa (Boulenger, 1906)

Tên Tiếng Anh:Humphead cichlid; Frontosa cichlid

Tên Tiếng Việt:Kỳ lân; Hoàng quân 6 sọc

Nguồn cá:Ngoại nhập

Chi tiết phân loại:

Bộ: Perciformes (bộ cá vược)

Họ: Cichlidae (họ cá rô phi)

Tên đồng danh: Paratilapia frontosa Boulenger, 1906; Pelmatochromis frontosus (Boulenger, 1906)

Tên tiếng Anh khác: Frontosa

Nguồn gốc: Cá nhập nội từ năm 2004, cao điểm đạt 1.190 con/năm vào năm 2004

Đặc điểm sinh học - Biology

Phân bố:Châu Phi: hồ Tanganyika

Chiều dài cá (cm):33

Nhiệt độ nước (C):24 – 26

Độ cứng nước (dH):12 – 15

Độ pH:8,0 – 8,5

Tính ăn:Ăn tạp

Hình thức sinh sản:Đẻ trứng

Chi tiết đặc điểm sinh học:

Tầng nước ở: Mọi tầng nước

Sinh sản: Tỉ lệ đực cái tham gia sinh sản là 1:3. Cá đẻ trứng lên nền đá, cá cái ấp trứng trong khoang miệng và chăm sóc cá con.

Kỹ thuật nuôi - Culture technology

Thể tích bể nuôi (L):250 (L)

Hình thức nuôi:Ghép

Nuôi trong hồ rong:Không

Yêu cầu ánh sáng:Vừa

Yêu cầu lọc nước:Ít

Yêu cầu sục khí:Ít

Loại thức ăn:Cá con, côn trùng, nhuyễn thể, giáp xác, thức ăn viên và đông lạnh

Tình trạng nhiễm bệnh:

Chi tiết kỹ thuật nuôi:

Chiều dài bể: 120 cm

Thiết kế bể: Cá cần bể rộng và sâu (trong tự nhiên cá sống ở độ sâu 20 – 30 m). Bể bố trí một ít hang hốc bằng đá và trang trí đơn giản. Nên nuôi đơn hoặc một cá đực và 3 cá cái.

Chăm sóc: Cá cần máy sục khí và máy lọc hoạt động thường xuyên (hồ Tanganyika rất giàu ôxy), nhiệt độ ổn định, môi trường nước hơi cứng với pH kiềm trên 7,0.

Thức ăn: Cá ăn tạp thiên về động vật. Thức ăn bao gồm cá con, côn trùng, nhuyễn thể, giáp xác, thức ăn viên và đông lạnh.

be-ca-canh-humphead_cichlid_frontosa_cichlid_cakylan_hoangquan6soc001-be-thuy-sinh

be-ca-canh-humphead_cichlid_frontosa_cichlid_cakylan_hoangquan6soc002-be-thuy-sinh

be-ca-canh-humphead_cichlid_frontosa_cichlid_cakylan_hoangquan6soc003-be-thuy-sinh

be-ca-canh-humphead_cichlid_frontosa_cichlid_cakylan_hoangquan6soc004-be-thuy-sinh

0 comments:

Post a Comment