ca-canh-phong-thuy-banner

Cá Cảnh Phong Thủy

Jewel cichlid - African jewelfish - Cá Kim Cương Đỏ -bể cá cảnh

Cá cảnh phong thủy, bể cá cảnh, bể thủy sinh

Jewel cichlid - African jewelfish - Cá Kim Cương Đỏ

be-ca-canh-jewel_cichlid_african_jewelfish_cakimcuongdo-be-thuy-sinh

Thông tin chung - General information

Tên khoa học:Hemichromis bimaculatus Gill, 1862

Tên Tiếng Anh:Jewel cichlid; African jewelfish

Tên Tiếng Việt:Kim cương đỏ; Hồng bửu xẹt

Nguồn cá:Sản xuất nội địa

Chi tiết phân loại:

Bộ: Perciformes (bộ cá vược)

Họ: Cichlidae (họ cá rô phi)

Tên đồng danh: Hemichromis cristatus Loiselle, 1979

Tên tiếng Việt khác: Hồng đào chấm; Hồng kim cương.

Tên tiếng Anh khác: Red jewelfish; Jewel fish.

Nguồn gốc: Cá nhập nội từ thập niên 80 – 90, hiện đã sản xuất giống phổ biến trong nước.

Đặc điểm sinh học - Biology

Phân bố:Tây Phi ...

Chiều dài cá (cm):20

Nhiệt độ nước (C):22 – 30

Độ cứng nước (dH):2 – 25

Độ pH:6,5 – 8,0

Tính ăn:Ăn động vật

Hình thức sinh sản:Đẻ trứng

Chi tiết đặc điểm sinh học:

Phân bố: Châu Phi: phân bố rộng rãi ở phía Tây châu Phi

Tầng nước ở: Mọi tầng nước

Sinh sản: Cá bắt cặp sinh sản, đẻ trứng dính lên giá thể được dọn sẵn, cá bố mẹ chăm sóc trứng và cá con

Kỹ thuật nuôi - Culture technology

Thể tích bể nuôi (L):220 (L)

Hình thức nuôi:Đơn

Nuôi trong hồ rong:

Yêu cầu ánh sáng:Vừa

Yêu cầu lọc nước:Trung bình

Yêu cầu sục khí:Trung bình

Loại thức ăn:Côn trùng, giáp xác, trùng chỉ và thức ăn viên

Tình trạng nhiễm bệnh:

Chi tiết kỹ thuật nuôi:

hiều dài bể: 100 cm

Thiết kế bể: Bể trang trí hỗn hợp với một ít giá thể làm nơi trú ẩn (đá tảng, gỗ ...) và các loại cây thủy sinh có gốc và rễ khỏe vì cá hay đào bới. Cá nuôi thành cặp, thích hợp trong bể nuôi chung với cá khác.

Chăm sóc: Cá khỏe, dễ nuôi, cần bộ lọc và định kỳ thay nước bể nuôi.

Thức ăn: Cá ăn côn trùng, giáp xác, trùng chỉ và thức ăn viên

be-ca-canh-jewel_cichlid_african_jewelfish_cakimcuongdo001-be-thuy-sinh

be-ca-canh-jewel_cichlid_african_jewelfish_cakimcuongdo002-be-thuy-sinh

be-ca-canh-jewel_cichlid_african_jewelfish_cakimcuongdo003-be-thuy-sinh

be-ca-canh-jewel_cichlid_african_jewelfish_cakimcuongdo004-be-thuy-sinh

0 comments:

Post a Comment