ca-canh-phong-thuy-banner

Cá Cảnh Phong Thủy

Leopard pleco - Cá Tỳ Bà Beo -bể cá cảnh

Cá cảnh phong thủy, bể cá cảnh, bể thủy sinh

Leopard pleco - Cá Tỳ Bà Beo

be-ca-canh-leopard_pleco_catybabeo-be-thuy-sinh

Thông tin chung - General information

Tên khoa học:Pterygoplichthys gibbiceps (Kner, 1854)

Tên Tiếng Anh:Leopard pleco

Tên Tiếng Việt:Tỳ bà beo

Nguồn cá:Sản xuất nội địa

Chi tiết phân loại:

Bộ: Siluriformes (bộ cá da trơn)

Họ: Loricariidae (họ cá tỳ bà)

Tên đồng danh: Ancistrus gibbiceps (Kner, 1854); Glyptoperichthys gibbiceps (Kner, 1854); Liposarcus altipinnis Günther, 1864

Tên tiếng Việt khác: Tỳ bà da beo

Tên tiếng Anh khác: Sailfin pleco

Nguồn gốc: Cá nhập nội từ cuối thập niên 90, đã sản xuất giống phổ biến trong nước

Đặc điểm sinh học - Biology

Phân bố:Nam Mỹ

Chiều dài cá (cm):50

Nhiệt độ nước (C):19 – 30

Độ cứng nước (dH):1 – 30

Độ pH:5,5 – 8,4

Tính ăn:Ăn tạp

Hình thức sinh sản:Đẻ trứng

Chi tiết đặc điểm sinh học:

Tầng nước ở: Đáy

Sinh sản: Cá sinh sản trong ao đất, đào hang đẻ trứng (khoảng 300 trứng/lần đẻ)

Kỹ thuật nuôi - Culture technology

Thể tích bể nuôi (L):220 (L)

Hình thức nuôi:Ghép

Nuôi trong hồ rong:Không

Yêu cầu ánh sáng:Vừa

Yêu cầu lọc nước:Ít

Yêu cầu sục khí:Ít

Loại thức ăn:Tảo, thực vật, mùn bã, giáp xác và côn trùng nhỏ

Tình trạng nhiễm bệnh:

Chi tiết kỹ thuật nuôi:

Chiều dài bể: 100 cm

Thiết kế bể: Cá được xem là chuyên gia ăn rêu và dọn chất nhớt ở thành bể và đáy bể, thích hợp thả nuôi chung với nhiều loài. Cá ăn thực vật và phá cây nên tránh nuôi trong bể có trồng nhiều cây thủy sinh. Có thể bố trí thêm giá thể làm nơi trú ẩn cho cá như gỗ, đá ...

Chăm sóc: Cá dễ nuôi, hoạt động về đêm, thích ứng nhiều điều kiện môi trường khác nhau.

Thức ăn: Cá ăn tảo, thực vật, mùn bã, giáp xác và côn trùng nhỏ.

be-ca-canh-leopard_pleco_catybabeo001-be-thuy-sinh

be-ca-canh-leopard_pleco_catybabeo002-be-thuy-sinh

be-ca-canh-leopard_pleco_catybabeo003-be-thuy-sinh

be-ca-canh-leopard_pleco_catybabeo004-be-thuy-sinh

0 comments:

Post a Comment