ca-canh-phong-thuy-banner

Cá Cảnh Phong Thủy

Mexican tetra - Cá Mắt Ngọc -bể cá cảnh

Cá cảnh phong thủy, bể cá cảnh, bể thủy sinh

Mexican tetra - Cá Mắt Ngọc

be-ca-canh-mexica_tetra_camatngoc-be-thuy-sinh

Thông tin chung - General information

Tên khoa học:Astyanax fasciatus (Cuvier, 1819)

Tên Tiếng Anh:Mexican tetra

Tên Tiếng Việt:Mắt ngọc

Nguồn cá:Sản xuất nội địa

Chi tiết phân loại:

Bộ: Characiformes (bộ cá chim trắng)

Họ: Characidae (họ cá hồng nhung)

Tên đồng danh: Chalceus fasciatus Cuvier, 1819; Astyanax carolinae Gill, 1870

Tên tiếng Việt khác: Mắt ngọc xanh; Thanh ngọc

Tên tiếng Anh khác: Banded astyanax

Nguồn gốc: Cá nhập nội từ thập niên 90, đã sản xuất giống trong nước

Đặc điểm sinh học - Biology

Phân bố:Trung và Nam Mỹ …

Chiều dài cá (cm):10

Nhiệt độ nước (C):20 – 27

Độ cứng nước (dH):5 – 15

Độ pH:6,5 – 7,5

Tính ăn:Ăn tạp

Hình thức sinh sản:Đẻ trứng

Chi tiết đặc điểm sinh học:

Phân bố: Châu Mỹ từ Mexico đến Argentina

Tầng nước ở: mọi tầng nước.

Sinh sản: Cá dễ sinh sản trong bể nuôi, đẻ trứng phân tán, chọn giá thể là cây thủy sinh cho trứng dính, trứng nở sau 1 – 2 ngày.

Kỹ thuật nuôi - Culture technology

Thể tích bể nuôi (L):90 (L)

Hình thức nuôi:Ghép

Nuôi trong hồ rong:

Yêu cầu ánh sáng:

Yêu cầu lọc nước:

Yêu cầu sục khí:

Loại thức ăn:Các loại mồi sống, giáp xác, trùng chỉ, thức ăn viên, …

Tình trạng nhiễm bệnh:

Chi tiết kỹ thuật nuôi:

Chiều dài bể: 80 cm

Thiết kế bể: Bể trang trí hỗn hợp bao gồm một ít cây thủy sinh, đá và gỗ. Cá thân thiện, thích hợp bể nuôi chung, thả nhóm từ 6 con trở lên.

Chăm sóc: Cá dễ nuôi, thích hợp cho người mới nuôi cá cảnh.

Thức ăn: Cá ăn tạp thiên về động vật, ăn các loại mồi sống, giáp xác, trùng chỉ, thức ăn viên, ...

0 comments:

Post a Comment