ca-canh-phong-thuy-banner

Cá Cảnh Phong Thủy

Redstriped eartheater - Cá Quan Đao -bể cá cảnh

Cá cảnh phong thủy, bể cá cảnh, bể thủy sinh

Redstriped eartheater - Cá Quan Đao

be-ca-canh-redstriped_eartheater_caquandao-be-thuy-sinh

Thông tin chung - General information

Tên khoa học:Geophagus surinamensis (Bloch, 1791)

Tên Tiếng Anh:Redstriped eartheater

Tên Tiếng Việt:Quan đao

Nguồn cá:Ngoại nhập

Chi tiết phân loại

Bộ: Perciformes (bộ cá vược)

Họ: Cichlidae (họ cá rô phi)

Tên đồng danh: Sparus surinamensis Bloch, 1791; Sparus trimaculatus Shaw, 1809

Tên tiếng Anh khác: Opalescent eartheater; Mother – of – pearl eartheater

Nguồn gốc: Cá nhập nội sau năm 2000

Đặc điểm sinh học - Biology

Phân bố:Nam Mỹ: Suriname và Guiana

Chiều dài cá (cm):24

Nhiệt độ nước (C):22 – 27

Độ cứng nước (dH):5 – 15

Độ pH:6,0 – 8,0

Tính ăn:Ăn tạp

Hình thức sinh sản:Đẻ trứng

Chi tiết đặc điểm sinh học:

Tầng nước ở: Mọi tầng nước

Sinh sản: Cá đẻ trứng trên nền đá, cả cá cái và cá đực tham gia ấp trứng và giữ con trong khoang miệng trong nhiều tuần sau đó

Kỹ thuật nuôi - Culture technology

Thể tích bể nuôi (L):250 (L)

Hình thức nuôi:Đơn

Nuôi trong hồ rong:Không

Yêu cầu ánh sáng:Vừa

Yêu cầu lọc nước:Ít

Yêu cầu sục khí:Trung bình

Loại thức ăn:Các loại tảo, thức ăn xanh và thức ăn viên

Tình trạng nhiễm bệnh:

Chi tiết kỹ thuật nuôi:

Chiều dài bể: 120 cm

Thiết kế bể: Bể trang trí đơn giản với nhiều không gian cho cá di chuyển. Cá thích hợp nền đáy cát do có tập tính đào xới bùn cát tìm thức ăn.

Chăm sóc: Cá cần chất lượng môi trường nước tốt, thường xuyên sử dụng máy lọc, sục khí và hàng tuần thay 20 – 30% nước trong bể.

Thức ăn: Cá ăn tạp thiên về thực vật, ăn các loại tảo, thức ăn xanh và thức ăn viên.

be-ca-canh-redstriped_eartheater_caquandao001-be-thuy-sinh

be-ca-canh-redstriped_eartheater_caquandao002-be-thuy-sinh

be-ca-canh-redstriped_eartheater_caquandao003-be-thuy-sinh

be-ca-canh-redstriped_eartheater_caquandao004-be-thuy-sinh

0 comments:

Post a Comment