ca-canh-phong-thuy-banner

Cá Cảnh Phong Thủy

Siamense glassfish - Cá Sơn Xiêm -bể cá cảnh

Cá cảnh phong thủy, bể cá cảnh, bể thủy sinh

Siamense glassfish - Cá Sơn Xiêm

be-ca-canh-siamense_glassfish_casonxiem-be-thuy-sinh

Thông tin chung - General information

Tên khoa học:Parambassis siamensis (Fowler, 1937)

Tên Tiếng Anh:Siamense glassfish

Tên Tiếng Việt:Sơn xiêm

Nguồn cá:Tự nhiên bản địa

Chi tiết phân loại:

Bộ: Perciformes (bộ cá vược)

Họ: Ambassidae (họ cá sơn)

Tên đồng danh: Chanda siamensis Fowler, 1937; Ambassis siamensis (Fowler, 1937)

Tên tiếng Việt khác: Sơn tinh; Sơn gián; Sơn

Tên tiếng Anh khác: Glass fish

Nguồn gốc: Nguồn cá chủ yếu từ khai thác tự nhiên ở các hồ chứa (hồ Trị An, hồ Dầu Tiếng) và sông ngòi miền Nam. Trữ lượng còn nhiều.

Đặc điểm sinh học - Biology

Phân bố:Một số nước Đông Nam Á …

Chiều dài cá (cm):6

Nhiệt độ nước (C):22 – 28

Độ cứng nước (dH):2 – 15

Độ pH:6,5 – 7,5

Tính ăn:Ăn tạp

Hình thức sinh sản:Đẻ trứng

Chi tiết đặc điểm sinh học:

Phân bố: Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam

Tầng nước ở: Mọi tầng nước

Sinh sản: Cá đẻ trứng dính trên giá thể cây thủy sinh, trứng nở sau 24 giờ. Hiện chưa sản xuất giống trong nước.

Kỹ thuật nuôi - Culture technology

Thể tích bể nuôi (L):70 (L)

Hình thức nuôi:Ghép

Nuôi trong hồ rong:

Yêu cầu ánh sáng:Vừa

Yêu cầu lọc nước:Ít

Yêu cầu sục khí:Ít

Loại thức ăn:Ăn giáp xác nhỏ, trùng chỉ và thức ăn viên

Tình trạng nhiễm bệnh:

Chi tiết kỹ thuật nuôi:

Chiều dài bể: 60 cm

Thiết kế bể: Bể trồng nhiều cây thủy sinh và có phông nền tối để dễ quan sát cá. Cá sống thành đàn, thả nhóm từ 6 – 10 con trở lên.

Chăm sóc: Cá dễ nuôi nhưng nhút nhát, ưa môi trường nước mềm và pH trung tính.

Thức ăn: Cá ăn tạp, ăn giáp xác nhỏ, trùng chỉ và thức ăn viên.

Siamese Glass-fish (Chanda wolfii)

be-ca-canh-siamense_glassfish_casonxiem002-be-thuy-sinh

be-ca-canh-siamense_glassfish_casonxiem003-be-thuy-sinh

be-ca-canh-siamense_glassfish_casonxiem004-be-thuy-sinh

0 comments:

Post a Comment