ca-canh-phong-thuy-banner

Cá Cảnh Phong Thủy

Silver batfish - Silver moony - Cá Chim Dơi Bạc -bể cá cảnh

Cá cảnh phong thủy, bể cá cảnh, bể thủy sinh

Silver batfish - Silver moony - Cá Chim Dơi Bạc

be-ca-canh-silver_batfish_silver_moony_cachimdoibac-be-thuy-sinh

Thông tin chung - General information

Tên khoa học:Monodactylus argenteus (Linnaeus, 1758)

Tên Tiếng Anh:Silver batfish; Silver moony

Tên Tiếng Việt:Chim dơi bạc

Nguồn cá:Tự nhiên bản địa

Chi tiết phân loại:

Bộ: Perciformes (bộ cá vược)

Họ: Monodactylidae (họ cá chim trắng mắt to)

Tên đồng danh: Chaetodon argenteus Linnaeus, 1758; Psettus argenteus (Linnaeus, 1758); Scomber rhombeus Forsskål, 1775

Tên tiếng Việt khác: Chim trắng; Dơi vàng; Chim khoang; Kim xương; Ngân xương

Tên tiếng Anh khác: Silver moonfish; Silver mono; Diamond moonfish; Fingerfish; Kitefish

Nguồn gốc: Là cá tự nhiên bản địa nhưng khó thuần dưỡng vì tính rất nhát, nguồn cá trên thị trường hiện được nhập từ Đài Loan cùng với cá chim dơi bốn sọc.

Đặc điểm sinh học - Biology

Phân bố:Vùng cửa sông ven biển từ châu Phi tới châu Úc và Việt Nam …

Chiều dài cá (cm):27

Nhiệt độ nước (C):24 – 28

Độ cứng nước (dH):8 – 14

Độ pH:7,2 – 8,5

Tính ăn:Ăn tạp

Hình thức sinh sản:Đẻ trứng

Chi tiết đặc điểm sinh học:

Phân bố: Vùng cửa sông ven biển từ châu Phi tới châu Úc. Ở Việt Nam cá phân bố vùng hạ lưu và cửa sông ở vịnh Bắc Bộ, miền Trung và Nam Bộ

Tầng nước ở: Mọi tầng nước

Sinh sản: Cá đẻ trứng ở môi trường nước mặn.

Kỹ thuật nuôi - Culture technology

Thể tích bể nuôi (L):200 (L)

Hình thức nuôi:Đơn

Nuôi trong hồ rong:Không

Yêu cầu ánh sáng:Vừa

Yêu cầu lọc nước:Ít

Yêu cầu sục khí:Ít

Loại thức ăn:Thực vật, tôm tép, cá con và thức ăn viên

Tình trạng nhiễm bệnh:

Chi tiết kỹ thuật nuôi:

Chiều dài bể: 90 cm

Thiết kế bể: Cá hoạt động tích cực, bể cần không gian rộng, đáy trải sỏi hay cát, ánh sáng vừa. Cá đi thành đàn, thả nhóm từ 5 con, hoặc nuôi chung với cá chim dơi 4 sọc.

Chăm sóc: Cá khỏe và lên màu đẹp ở môi trường nước kiềm với nồng độ muối từ 7‰ trở lên.

Thức ăn: Cá ăn thực vật, tôm tép, cá con và thức ăn viên.

be-ca-canh-silver_batfish_silver_moony_cachimdoibac001-be-thuy-sinh

be-ca-canh-silver_batfish_silver_moony_cachimdoibac002-be-thuy-sinh

be-ca-canh-silver_batfish_silver_moony_cachimdoibac003-be-thuy-sinh

0 comments:

Post a Comment