ca-canh-phong-thuy-banner

Cá Cảnh Phong Thủy

Silvertip tetra - Cá Đuôi Đèn -bể cá cảnh

Cá cảnh phong thủy, bể cá cảnh, bể thủy sinh

Silvertip tetra - Cá Đuôi Đèn

be-ca-canh-silvertip_tetra_caduoiden-be-thuy-sinh

Thông tin chung - General information

Tên khoa học:Hasemania nana (Lütken, 1875)

Tên Tiếng Anh:Silvertip tetra

Tên Tiếng Việt:Đuôi đèn; Na na

Nguồn cá:Ngoại nhập

Chi tiết phân loại:

Bộ: Characiformes (bộ cá chim trắng)

Họ: Characidae (họ cá hồng nhung)

Tên tiếng Việt khác: Lận cấn

Tên tiếng Anh khác: Silver tip; Copper tetra

Nguồn gốc: Cá nhập nội sau năm 2000

Đặc điểm sinh học - Biology

Phân bố:Nam Mỹ: Braxin

Chiều dài cá (cm):3 – 5

Nhiệt độ nước (C):24 – 28

Độ cứng nước (dH):5 – 20

Độ pH:6,0 – 8,0

Tính ăn:Ăn tạp

Hình thức sinh sản:Đẻ trứng

Chi tiết đặc điểm sinh học:

Tầng nước ở: Giữa

Sinh sản: Cá dễ sinh sản, đẻ trứng phân tán, trứng dính vào giá thể như cây thủy sinh. Cần tách trứng ra khỏi cá bố mẹ sớm để tránh cá bố mẹ ăn trứng

Kỹ thuật nuôi - Culture technology

Thể tích bể nuôi (L):70 (L)

Hình thức nuôi:

Nuôi trong hồ rong:

Yêu cầu ánh sáng:

Yêu cầu lọc nước:

Yêu cầu sục khí:

Loại thức ăn:Từ thức ăn viên đến mồi sống. Cho ăn thức ăn sống như trùng chỉ, bo bo ... để cá lên màu đẹp

Tình trạng nhiễm bệnh:

Chi tiết kỹ thuật nuôi:

Chiều dài bể: 60 cm

Thiết kế bể: Cá lên màu đẹp ở bể trồng nhiều cây thủy sinh với ánh sáng vừa phải. Nên thả nhóm từ 6 – 10 con trở lên. Cá cũng thích hợp trong bể nuôi chung với các loài khác.

Chăm sóc: Cá dễ nuôi, thích ứng khá rộng các điều kiện chất lượng nước.

Thức ăn: Cá ăn tạp từ thức ăn viên đến mồi sống. Cho ăn thức ăn sống như trùng chỉ, bo bo ... để cá lên màu đẹp

be-ca-canh-silvertip_tetra_caduoiden001-be-thuy-sinh

be-ca-canh-silvertip_tetra_caduoiden002-be-thuy-sinh

be-ca-canh-silvertip_tetra_caduoiden003-be-thuy-sinh

0 comments:

Post a Comment