ca-canh-phong-thuy-banner

Cá Cảnh Phong Thủy

Spotted sewellia - Cá Tỳ Bà Bướm Đốm -bể cá cảnh

Cá cảnh phong thủy, bể cá cảnh, bể thủy sinh

Spotted sewellia - Cá Tỳ Bà Bướm Đốm

be-ca-canh-spotted_sewellia_catybabuomdom-be-thuy-sinh

Thông tin chung - General information

Tên khoa học:Sewellia speciosa Roberts, 1998

Tên Tiếng Anh:Spotted sewellia

Tên Tiếng Việt:Tỳ bà bướm đốm

Nguồn cá:Tự nhiên bản địa

Chi tiết phân loại:

Bộ: Cypriniformes (bộ cá chép)

Họ: Balitoridae (họ cá chạch vây bằng)

Tên tiếng Việt khác: Bám đá đốm; Bướm đốm; Bướm bầu; Tỳ bà suối; Tỳ bà đàn; Chạch bám

Tên tiếng Anh khác: Spotted butterfly loach; Hillstream loach

Nguồn gốc: Nguồn cá khai thác trong tự nhiên, xuất khẩu từ năm 2006 và cũng gây được sự chú ý trên thị trường thế giới.

Đặc điểm sinh học - Biology

Phân bố:Sông Sêkông …

Chiều dài cá (cm):5,7

Nhiệt độ nước (C):22 – 27

Độ cứng nước (dH):5 – 12

Độ pH:6,0 – 7,5

Tính ăn:Ăn tạp

Hình thức sinh sản:Đẻ trứng

Chi tiết đặc điểm sinh học:

Phân bố: Nhánh sông Sêkông ở Huế và sông Sêkông (nhánh sông Mêkông) ở Lào

Tầng nước ở: Đáy

Sinh sản: Cá đẻ trứng, hiện mới sinh sản ở mức độ thử nghiệm

Kỹ thuật nuôi - Culture technology

Thể tích bể nuôi (L):80 (L)

Hình thức nuôi:Ghép

Nuôi trong hồ rong:Không

Yêu cầu ánh sáng:Mạnh

Yêu cầu lọc nước:Nhiều

Yêu cầu sục khí:Nhiều

Loại thức ăn:Ăn rêu và tảo bám trên đá, cần chiếu sáng mạnh để tảo đáy phát triển, hay bố trí hồ lộ thiên gây nuôi tảo bám trên đá để chuyển cho cá ăn. Cá cũng ăn thức ăn viên dạng chìm, trùng chỉ ...

Tình trạng nhiễm bệnh:

Chi tiết kỹ thuật nuôi:

Chiều dài bể: 80 cm

Thiết kế bể: Cá thích hợp trong bể có nền đáy sỏi và bố trí nhiều đá cuội nhẵn bóng để cá bám vào. Bể cần có nhiều ánh sáng, dòng chảy và sục khí mạnh mô phỏng môi trường tự nhiên cá sống trên các tảng đá nơi nước chảy xiết.

Chăm sóc: Cá có nhu cầu ôxy cao, cần nguồn nước trong, sạch.

Thức ăn: Cá ăn rêu và tảo bám trên đá, cần chiếu sáng mạnh để tảo đáy phát triển, hay bố trí hồ lộ thiên gây nuôi tảo bám trên đá để chuyển cho cá ăn. Cá cũng ăn thức ăn viên dạng chìm, trùng chỉ ...

be-ca-canh-spotted_sewellia_catybabuomdom001-be-thuy-sinh

be-ca-canh-spotted_sewellia_catybabuomdom002-be-thuy-sinh

be-ca-canh-spotted_sewellia_catybabuomdom003-be-thuy-sinh

be-ca-canh-spotted_sewellia_catybabuomdom004-be-thuy-sinh

0 comments:

Post a Comment