ca-canh-phong-thuy-banner

Cá Cảnh Phong Thủy

Sterlet Eurasian sturgeon - Cá Tầm Long -bể cá cảnh

Cá cảnh phong thủy, bể cá cảnh, bể thủy sinh

Sterlet Eurasian sturgeon - Cá Tầm Long

be-ca-canh-sterlet_eurasian_sturgeon_catamlong-be-thuy-sinh

Thông tin chung - General information

Tên khoa học:Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758

Tên Tiếng Anh:Sterlet; Eurasian sturgeon

Tên Tiếng Việt:Tầm long

Nguồn cá:Ngoại nhập

Chi tiết phân loại:

Bộ: Acipenseriformes (bộ cá tầm)

Họ: Acipenseridae (họ cá tầm)

Tên đồng danh: Acipenser pygmaeus Pallas, 1814; Acipenser kostera Fitzinger, 1832; Acipenser kamensis Lovetsky, 1834; Acipenser gmelini Fitzinger, 1836 ...

Tên tiếng Việt khác: Khủng long đen

Tên tiếng Anh khác: Sterlet sturgeon

Nguồn gốc: Cá nhập nội từ năm 2005

Đặc điểm sinh học - Biology

Phân bố:Châu Âu …

Chiều dài cá (cm):125

Nhiệt độ nước (C):12 – 25

Độ cứng nước (dH):10 – 15

Độ pH:7,5 – 8,0

Tính ăn:Ăn động vật

Hình thức sinh sản:Đẻ trứng

Chi tiết đặc điểm sinh học:

Tầng nước ở: Đáy

Sinh sản: Cá sinh sản ở thượng nguồn sông lớn, nơi có dòng chảy mạnh

Kỹ thuật nuôi - Culture technology

Thể tích bể nuôi (L):500 (L)

Hình thức nuôi:

Nuôi trong hồ rong:Không

Yêu cầu ánh sáng:

Yêu cầu lọc nước:

Yêu cầu sục khí:

Loại thức ăn:Giáp xác, nhuyễn thể, côn trùng, trùn và trứng cá. Cá cũng ăn thức ăn viên dạng chìm do cấu trúc miệng thích hợp dò tìm thức ăn ở nền đáy

Tình trạng nhiễm bệnh:

Chi tiết kỹ thuật nuôi:

Chiều dài bể: 150 – 200 cm

Thiết kế bể: Cá thích hợp trưng bày ở bể công cộng.

Chăm sóc: Cá sống ở nước ngọt và lợ, thích hợp ở độ mặn từ 5 – 15‰.

Thức ăn: Cá ăn động vật bao gồm giáp xác, nhuyễn thể, côn trùng, trùn và trứng cá. Cá cũng ăn thức ăn viên dạng chìm do cấu trúc miệng thích hợp dò tìm thức ăn ở nền đáy.

be-ca-canh-sterlet_eurasian_sturgeon_catamlong001-be-thuy-sinh

be-ca-canh-sterlet_eurasian_sturgeon_catamlong002-be-thuy-sinh

be-ca-canh-sterlet_eurasian_sturgeon_catamlong003-be-thuy-sinh

0 comments:

Post a Comment