ca-canh-phong-thuy-banner

Cá Cảnh Phong Thủy

Cá Chim Dơi Bốn Sọc cho bể cá cảnh

Striped mono -Striped fingerfish - Cá Chim Dơi Sọc, cá cảnh đẹp cho bể cá cảnh của bạn

be-ca-canh-striped_mono_striped_fingerfish_cachimdoisoc-be-thuy-sinh

Thông tin chung - General information

Tên khoa học:Monodactylus sebae (Cuvier, 1829)

Tên Tiếng Anh:Striped mono; Striped fingerfish

Tên Tiếng Việt:Chim dơi bốn sọc

Nguồn cá:Ngoại nhập

Chi tiết phân loại:

Bộ: Perciformes (bộ cá vược)

Họ: Monodactylidae (họ cá chim mắt to)

Tên đồng danh: Psettus sebae Cuvier, 1829; Psettias sebae (Cuvier, 1829)

Tên tiếng Việt khác: Chim dơi sọc; Chim sọc đen

Tên tiếng Anh khác: African angelfish; Seba mono; African moony; African mono; Moonfish; Fingerfish

be-ca-canh-striped_mono_striped_fingerfish_cachimdoisoc001-be-thuy-sinh

Nguồn gốc: Cá nhập nội từ thập niên 90, sau năm 2000 trung bình nhập 2 – 5 ngàn con/năm

Đặc điểm sinh học - Biology

Phân bố:Châu Phi: Senegal, Angola

Chiều dài cá (cm): 25

Nhiệt độ nước (C): 24 – 28

Độ cứng nước (dH): 12 – 30

Độ pH: 7,0 – 8,5

Tính ăn: Ăn tạp

Hình thức sinh sản: Đẻ trứng

Chi tiết đặc điểm sinh học:

be-ca-canh-striped_mono_striped_fingerfish_cachimdoisoc002-be-thuy-sinh

Tầng nước ở: Mọi tầng nước

Sinh sản: Cá đẻ trứng ở môi trường nước mặn

Kỹ thuật nuôi - Culture technology

Thể tích bể nuôi (L): 200 (L)

Hình thức nuôi: Ghép

Nuôi trong hồ rong: Không

Yêu cầu ánh sáng: Vừa

Yêu cầu lọc nước: Ít

Yêu cầu sục khí: Ít

Loại thức ăn: Thực vật thủy sinh, phiêu sinh động vật, tôm tép, cá con và thức ăn viên

Tình trạng nhiễm bệnh:

Chi tiết kỹ thuật nuôi:

Chiều dài bể: 90 cm

Thiết kế bể: Cá hoạt động tích cực, bể cần có không gian rộng ở tầng giữa. Đáy bể trải sỏi hay cát, ánh sáng vừa. Thả nhóm từ 4 – 6 con, hoặc nuôi chung với chim dơi bạc.

Chăm sóc: Cá rộng muối, thích hợp môi trường nước từ ngọt (cho cá nhỏ) đến lợ và mặn nhẹ. Cá khỏe và lên màu đẹp ở nồng độ muối từ 7‰ trở lên. Khi mua cá cần tìm hiểu nguồn nước ở nơi bán để tập cá thích nghi dần ở môi trường mới.

Thức ăn: Cá ăn thực vật thủy sinh, phiêu sinh động vật, tôm tép, cá con và thức ăn viên.

0 comments:

Post a Comment