ca-canh-phong-thuy-banner

Cá Cảnh Phong Thủy

Tiger catfish - Cá Da Báo Mỏ Vịt -bể cá cảnh

Cá cảnh phong thủy, bể cá cảnh, bể thủy sinh

Tiger catfish - Cá Da Báo Mỏ Vịt

be-ca-canh-tiger_catfish_cadabaomovit-be-thuy-sinh

Thông tin chung - General information

Tên khoa học:Pseudoplatystoma fasciatum (Linnaeus, 1766)

Tên Tiếng Anh:Tiger catfish

Tên Tiếng Việt:Da báo mỏ vịt

Nguồn cá:Ngoại nhập

Chi tiết phân loại:

Bộ: Siluriformes (bộ cá nheo)

Họ: Pimelodidae (họ cá da trơn râu dài)

Tên đồng danh: Silurus fasciatus Linnaeus, 1766; Pseudoplatystoma fasciatum fasciatum (Linnaeus, 1766); Platystoma artedii Günther, 1864 ...

Tên tiếng Anh khác: Tiger shovelnose catfish; Barred sorubim

Nguồn gốc: Cá nhập nội khoảng năm 2002

Đặc điểm sinh học - Biology

Phân bố:Nam Mỹ

Chiều dài cá (cm):104

Nhiệt độ nước (C):22 – 27

Độ cứng nước (dH):2 – 30

Độ pH:6,0 – 7,5

Tính ăn:Ăn động vật

Hình thức sinh sản:Đẻ trứng

Chi tiết đặc điểm sinh học:

Tầng nước ở: Đáy

Sinh sản: Cá đẻ trứng, hiện chưa sinh sản nhân tạo

Kỹ thuật nuôi - Culture technology

Thể tích bể nuôi (L):400 (L)

Hình thức nuôi:Ghép

Nuôi trong hồ rong:Không

Yêu cầu ánh sáng:Yếu

Yêu cầu lọc nước:Ít

Yêu cầu sục khí:Ít

Loại thức ăn:Giáp xác, côn trùng, cá con, trùng chỉ, thịt gia súc, ... cho ăn vừa phải để hạn chế tốc độ tăng trưởng: cá nhỏ cho ăn 1 – 2 ngày/lần, cá lớn 3 - 4 ngày/lần.

Tình trạng nhiễm bệnh:

Chi tiết kỹ thuật nuôi:

Chiều dài bể: 200 cm

Thiết kế bể: Bể nuôi cá nhỏ có thể bố trí giá thể làm nơi ẩn nấp như đá, gỗ ... Cá lớn cần bể rộng, ánh sáng yếu và ít trang trí để dễ quản lý bể.

Chăm sóc: Cá cần hệ thống lọc nước hoạt động tốt đáp ứng nhu cầu trao đổi chất mạnh, nước hơi mềm.

Thức ăn: Cá ăn giáp xác, côn trùng, cá con, trùng chỉ, thịt gia súc, ... cho ăn vừa phải để hạn chế tốc độ tăng trưởng: cá nhỏ cho ăn 1 – 2 ngày/lần, cá lớn 3 - 4 ngày/lần.

be-ca-canh-tiger_catfish_cadabaomovit001-be-thuy-sinh

be-ca-canh-tiger_catfish_cadabaomovit002-be-thuy-sinh

be-ca-canh-tiger_catfish_cadabaomovit003-be-thuy-sinh

be-ca-canh-tiger_catfish_cadabaomovit004-be-thuy-sinh

0 comments:

Post a Comment