ca-canh-phong-thuy-banner

Cá Cảnh Phong Thủy

Tucan fish - Cá Thanh Tử Quan - Bình Khách -bể cá cảnh

Tucan fish, Cá Thanh Tử Quan hay còn gọi Bình Khách là một loài cá cảnh đẹp cá có màu xanh ngọc bích rất thích hợp nuôi trong bể thủy sinh

be-ca-canh-tucan_fish_cathanhtuquan-be-thuy-sinh

Thông tin chung - General information

Tên khoa học:Chalceus erythrurus (Cope, 1870)

Tên Tiếng Anh:Tucan fish

Tên Tiếng Việt:Thanh tử quang; Bình khách

Nguồn cá:Ngoại nhập

Chi tiết phân loại:

Bộ: Characiformes (bộ cá chim trắng)

Họ: Characidae (họ cá hồng nhung)

Tên đồng danh: Plethodectes erythrurus Cope, 1870; Chalceus macrolepidotus iquitensis Nakashima, 1941

Tên tiếng Anh khác: Pink tail chalceus

Nguồn gốc: Cá nhập từ năm 1986 với số lượng ít và không liên tục

Đặc điểm sinh học - Biology

Phân bố:Nam Mỹ (Peru, Braxin)

Chiều dài cá (cm):21,4

Nhiệt độ nước (C):24 – 28

Độ cứng nước (dH):5 – 15

Độ pH:6,0 – 7,0

Tính ăn:Ăn động vật

Hình thức sinh sản:Đẻ trứng

Chi tiết đặc điểm sinh học:

Tầng nước ở: Giữa

Sinh sản: Cá hiện chưa sinh sản nhân tạo

Kỹ thuật nuôi - Culture technology

Thể tích bể nuôi (L):220 (L)

Hình thức nuôi:Đơn

Nuôi trong hồ rong:

Yêu cầu ánh sáng:Vừa

Yêu cầu lọc nước:Nhiều

Yêu cầu sục khí:Ít

Loại thức ăn:Trùng chỉ, côn trùng, giáp xác, tép nhỏ ... Cá cũng ăn thức ăn viên

Tình trạng nhiễm bệnh:

Chi tiết kỹ thuật nuôi:

Chiều dài bể: 100 cm

Thiết kế bể: Bể thiết kế đơn giản với một ít thực vật nổi và nền đáy trải cát mịn, dành nhiều không gian cho cá bơi. Bể có nắp đậy. Nuôi nhóm trên 6 con cùng loại hoặc thả trong bể nuôi chung.

Chăm sóc: Cá thích hợp môi trường nước mềm và có tính axít

Thức ăn: Cá ăn thiên về động vật bao gồm trùng chỉ, côn trùng, giáp xác, tép nhỏ ... Cá cũng ăn thức ăn viên

be-ca-canh-tucan_fish_cathanhtuquan001-be-thuy-sinh

be-ca-canh-tucan_fish_cathanhtuquan002-be-thuy-sinh

Tucan fish. Shedd Aquarium, Chicago.