ca-canh-phong-thuy-banner

Cá Cảnh Phong Thủy

Zebra Malawi Cichlid - Cá Ali Xanh Vằn -bể cá cảnh

Cá cảnh phong thủy, bể cá cảnh, bể thủy sinh

Zebra Malawi Cichlid - Cá Ali Xanh Vằn

be-ca-canh-zebra_malawi_cichlid_caailixanhvan-be-thuy-sinh

Thông tin chung - General information

Tên khoa học:Maylandia zebra (Boulenger, 1899)

Tên Tiếng Anh:Zebra Malawi Cichlid

Tên Tiếng Việt:Ali xanh vằn; Huyết trung hồng

Nguồn cá:Ngoại nhập

Chi tiết phân loại:

Bộ: Perciformes (bộ cá vược)

Họ: Cichlidae (họ cá rô phi)

Tên đồng danh: Tilapia zebra Boulenger, 1899; Pseudotropheus zebra (Boulenger, 1899) ; Metriaclima zebra (Boulenger, 1899)

Tên tiếng Việt khác: Tên lửa

Tên tiếng Anh khác: Zebra mbuna; Blue mbuna

Nguồn gốc: Cá nhập nội từ năm 2003, lượng nhập xấp xỉ 1.000 con/năm

Đặc điểm sinh học - Biology

Phân bố:Châu Phi: hồ Malawi

Chiều dài cá (cm):17,5

Nhiệt độ nước (C):24 – 28

Độ cứng nước (dH):10 – 25

Độ pH:7,6 – 8,8

Tính ăn:Ăn tạp

Hình thức sinh sản:Đẻ trứng

Chi tiết đặc điểm sinh học:

Tầng nước ở: Mọi tầng nước

Sinh sản: Tỉ lệ đực cái khi tham gia sinh sản là 1:3. Cá cái ấp trứng và giữ con trong khoang miệng khoảng 3 – 4 tuần

Kỹ thuật nuôi - Culture technology

Thể tích bể nuôi (L):200 (L)

Hình thức nuôi:Ghép

Nuôi trong hồ rong:Không

Yêu cầu ánh sáng:Vừa

Yêu cầu lọc nước:Ít

Yêu cầu sục khí:Ít

Loại thức ăn:Từ tảo, thực vật đến côn trùng, giáp xác, trùng ... Cá cũng ăn thức ăn viên

Tình trạng nhiễm bệnh:

Chi tiết kỹ thuật nuôi:

Chiều dài bể: 100 cm

Thiết kế bể: Cá thích hợp trong bể có nhiều hang hốc đá với nền đáy cát. Cá hay gây hấn và tranh giành lãnh thổ, nên thả chung với nhiều loài khác như ali xanh, vàng, trắng ... để cá giảm bớt tính hung hăng.

Chăm sóc: Cá lên màu đẹp ở môi trường nước cứng và pH kiềm (pH 8,0). Bể cần bố trí lọc nước và sục khí thường xuyên.

Thức ăn: Cá ăn tạp từ tảo, thực vật đến côn trùng, giáp xác, trùng ... Cá cũng ăn thức ăn viên.

be-ca-canh-zebra_malawi_cichlid_caailixanhvan001-be-thuy-sinh

be-ca-canh-zebra_malawi_cichlid_caailixanhvan002-be-thuy-sinh

be-ca-canh-zebra_malawi_cichlid_caailixanhvan003-be-thuy-sinh

0 comments:

Post a Comment