ca-canh-phong-thuy-banner

Cá Cảnh Phong Thủy

Cây thủy sinh Thủy Cúc, Thủy La Lan (20-50 cm dễ)

Cây thủy sinh Hygrophila difformis – Thủy Cúc – Thủy La Lan cho bể thủy sinh cá cảnh

Hygrophila difformis – Thủy Cúc – 水萝兰 – Shuǐ luó lán – Thủy La Lan

be-ca-canh-hygrophila_difformis-be-thuy-sinh

Tên Khoa Học: Hygrophila difformis

Họ: Acanthaceae Kích Thước: 20-50 cm

Ánh Sáng: TB-Cao Nhiệt Độ: 22-30

Độ pH: 5-9 Tốc

Độ Phát Triển: Nhanh Cấp Độ: Dễ

Gợi Ý Tham Khảo: Thủy cúc là 1 loài cây dễ chịu dành cho người mới với dáng lá đẹp, màu xanh sáng. Nhanh chóng giúp cân bằng dinh dưỡng trong hồ. Trồng từng bụi khu vực trung/hậu cảnh

be-ca-canh-hygrophila_difformis001-be-thuy-sinh

be-ca-canh-hygrophila_difformis002-be-thuy-sinh

be-ca-canh-hygrophila_difformis003-be-thuy-sinh