ca-canh-phong-thuy-banner

Cá Cảnh Phong Thủy

Cá Ali Cam, ca canh dep

Cá Ali Mbuna Metriaclima estherae Cam – Orange là một loại cá ali đẹp cho be ca canh.

Một trong những loài Mbuna nổi tiếng nhất từ khi được phát hiện tại hồ Malawi. M. estherae vàng có màu sắc cam. Con đực thường có thiên hướng màu xanh hơn trong khi con cái có màu cam hơn.

ca-ali-mbuna-metriaclima-estherae-cam-orange-8

Cá Ali Metriaclima estherae cam – Cichlid

Tên khoa học - Scientific Name: Metriaclima estherae (O)
 
Tên thường gọi - Common Name(s): Orange Mbuna
 
Nguồn gốc địa lý - Geo. Origin: Minos Reef
 
Thói quen - Habitat: Sống hang hốc - Rocky Habitat 
 
Thức ăn - Diet: Ăn tạp - Omnivore
 
Phân biệt giới tính - Gender Differences: Lưỡng hình - Dimorphic
 
Sinh sản - Breeding: Con đực nuôi con trong miệng - Maternal Mouthbrooder
 
Tính khí - Temperament: Khá dữ - Mildly Aggressive
 
Tính khí cùng loài - Conspecific Temperament: Dữ - Aggressive
 
Kích thước tối đa - Maximum Size: 20cm - 5"
 
Nhiệt độ - Temperature: 25 độ C - 31 độ C - 78 - 82°F
 
pH: 7.8 - 8.6
 
Độ cứng của nước - Water Hardness: Cứng – Hard

Độ khó - Difficulty: 2

0 comments:

Post a Comment