ca-canh-phong-thuy-banner

Cá Cảnh Phong Thủy

Cá Ali châu Mỹ, ca canh dep

Cá Ali châu Mỹ - Apistogramma agassizii - Agassiz Dwarf Cichlid là một loài cá ali đẹp cho be ca canh

apistogramma-agassizii-agassiz-dwarf-cichlid-1

Tên: Apistogramma agassizii, Apistogramma agassizi , Geophagus agassizii; Agassiz, Agassiz Dwarf Cichlid

apistogramma-agassizii-agassiz-dwarf-cichlid-2

Họ: Cichlidae

Nguồn gốc: Nam Mỹ

Quốc gia: Brazil, Peru,

apistogramma-agassizii-agassiz-dwarf-cichlid-3

Kích thước: dưới 8cm

Kích thước bể tối thiểu: 50 lít

Nhiệt độ nuôi trồng: 24 °C (75.2 °F) - 29 °C (84.2 °F)

pH: 5 - 7

Độ cứng nước: 0 - 12 °dKH

Nước: Nước ngọt

Tập tính sống: Bơi tầng giữa và tầng đáy

Vòng đời: 5 năm

Tập tính: Tranh giành lãnh thổ khá rõ

Chăm sóc: Trung bình

Thức ăn: Ăn tạp; giun; tảo

apistogramma-agassizii-agassiz-dwarf-cichlid-4

apistogramma-agassizii-agassiz-dwarf-cichlid-5

ali-chau-my-Apistogramma-agassizii-11

0 comments:

Post a Comment