ca-canh-phong-thuy-banner

Cá Cảnh Phong Thủy

Cá Ali Da Báo màu xanh biển Nimbochromis Fuscotaeniatus

Cá Ali Da Báo - Nimbochromis Fuscotaeniatus, ca canh dep màu xanh biển cho be ca canh

ca-ali-da-bao-nimbochromis-fuscotaeniatus-3

Kích thước của cá: 6 – 8cm

Cá ali có màu sắc rất đẹp và rất được ưa chuộng.

ca-ali-da-bao-nimbochromis-fuscotaeniatus-1

ca-ali-da-bao-nimbochromis-fuscotaeniatus-2

 

ca-ali-da-bao-nimbochromis-fuscotaeniatus-4

ca-ali-da-bao-nimbochromis-fuscotaeniatus-8

0 comments:

Post a Comment