ca-canh-phong-thuy-banner

Cá Cảnh Phong Thủy

Cá Ali Placidochromis Milomo be ca canh

ca-ali-ali-placidochromis-milomo-thanh-nien-1

Cá Ali Placidochromis Milomo nuôi trong bể cá cảnh

ca-ali-ali-placidochromis-milomo-thanh-nien-3

Kích thước: 6 - 8cm

Màu sắc: Lên màu rất đẹp

Vây: Vi dài, căng

 

ca-ali-ali-placidochromis-milomo-thanh-nien-4

ca-ali-ali-placidochromis-milomo-thanh-nien-5

0 comments:

Post a Comment