ca-canh-phong-thuy-banner

Cá Cảnh Phong Thủy

Cá Ali Sọc Dưa, ca canh dep

Cá Ali Sọc Dưa Mbuna Melanochromis auratus ca canh dep cho be ca canh.

ca-ali-soc-dua-mbuna-melanochromis-auratus-1

M.Auratus là một trong những loài cichlids đầu tiên được xuất khẩu từ hồ Malawi. Con đực chỉ bảo vệ lãnh thổ khi có sự xuất hiện của con mái, nhưng sẽ sớm rời bỏ nếu không có con mái nào hấp dẫn. Con đực rất dữ đối với các con đực khác và sẽ cố gắng tiêu diệt các con đực khác cùng loài. Không nên nuôi chung với các loài Melanochromis khác. Con đực có dải màu nâu đen ở bụng.

Cá Ali Sọc Dưa Mbuna Melanochromis auratus

Tên khoa học - Scientific Name: Melanochromis Auratus

Tên thường gọi - Common Name(s): Sọc dưa

Nguồn gốc địa lý - Geo. Origin: Jalo reef to Crockodile Rock

Thói quen - Habitat: Sống hang hốc - Sediment-Rich Rocky Habitat

Thức ăn - Diet: Ăn tạp – Omnivore

Phân biệt giới tính - Gender Differences: Lưỡng hình – Dimorphic

Sinh sản - Breeding: Con đực nuôi con trong miệng - Maternal Mouthbrooder

Tính khí - Temperament: Khá dữ - Mildly Aggressive

Tính khí cùng loài - Conspecific Temperament: Dữ – Aggressive

Kích thước tối đa - Maximum Size: 20cm - 5"

Nhiệt độ - Temperature: 25 độ C - 31 độ C - 78 - 82°F

pH: 7.8 - 8.6

Độ cứng của nước - Water Hardness: Cứng – Hard

Độ khó - Difficulty: 2

0 comments:

Post a Comment