ca-canh-phong-thuy-banner

Cá Cảnh Phong Thủy

Cá Ali trân châu năm màu Ali Ngũ Sắc cỡ nhỡ

Cá Ali Aulonocara Hybrid - Ali Ngũ Sắc là một loài cá ali đẹp với 5 loại màu sắc tạo thành những đốm trân châu đẹp cho bể cá cảnh

ali-ngu-sac-ali-aulonocara-hybrid-5

ali-ngu-sac-ali-aulonocara-hybrid-1

ali-ngu-sac-ali-aulonocara-hybrid-2

ali-ngu-sac-ali-aulonocara-hybrid-3

 

ali-ngu-sac-ali-aulonocara-hybrid-8

0 comments:

Post a Comment