ca-canh-phong-thuy-banner

Cá Cảnh Phong Thủy

Cá Ali vàng Mbuna Metriaclima estherae, ca canh dep

Cá Ali vàng, ali Mbuna Metriaclima estherae – Cichlid, ca canh dep cho be ca canh

ca-ali-cichlid-8

Một trong những loài Mbuna nổi tiếng nhất từ khi được phát hiện tại hồ Malawi. M. estherae vàng có màu sắc vàng chanh. Con đực thường có thiên hướng màu xanh hơn trong khi con cái có màu cam hơn.

Ca-Ali-vang-Metriaclima-estherae-5

Tên khoa học - Scientific Name: Metriaclima estherae (O)

Tên thường gọi - Common Name(s): Yellow Mbuna

Nguồn gốc địa lý - Geo. Origin: Minos Reef

Thói quen - Habitat: Sống hang hốc - Rocky Habitat 

Thức ăn - Diet: Ăn tạp – Omnivore

Phân biệt giới tính - Gender Differences: Lưỡng hình – Dimorphic

Sinh sản - Breeding: Con đực nuôi con trong miệng - Maternal Mouthbrooder

Tính khí - Temperament: Khá dữ - Mildly Aggressive

Tính khí cùng loài - Conspecific Temperament: Dữ – Aggressive

Kích thước tối đa - Maximum Size: 20cm - 5"

Nhiệt độ - Temperature: 25 độ C - 31 độ C - 78 - 82°F

pH: 7.8 - 8.6

Độ cứng của nước - Water Hardness: Cứng – Hard

Độ khó - Difficulty: 2

Ca-Ali-vang-Metriaclima-estherae-3

Ca-Ali-vang-Metriaclima-estherae-2

Ca-Ali-vang-Metriaclima-estherae-1

0 comments:

Post a Comment