ca-canh-phong-thuy-banner

Cá Cảnh Phong Thủy

Cá Chim dơi bốn sọc - Striped mono; Striped fingerfish

Cá Chim dơi bốn sọc - Striped mono; Striped fingerfish là một loài cá cảnh đẹp cho bể cá cảnh

ca-canh-dep-ca-chim-doi-bon-soc---striped-mono;-striped-fingerfish--3

Cá Chim dơi bốn sọc

Cá Chim dơi bốn sọc - Striped mono; Striped fingerfish

Cá thường được bán tại:

Mức độ được ưa thích của loài cá cảnh này trên thị trường:

Cá có mức độ phổ biến trung bình và ưa chuộng trung bình. Cá có giá trung bình là 40.000 VNĐ/ còn.

Một số thông tin khoa học của sinh vật:

Cá có Tên thường gọi là Chim dơi bốn sọc và tên khoa học là

Monodactylus sebae(Cuvier, 1829), tên tiếng Anh là Striped mono; Striped fingerfish. Nguồn cá: ngoại nhập, cá có 1 kiểu hình.

Đặc điểm sinh học và giá trị của sinh vật

Cá có Tên thường gọi là Chim dơi bốn sọc và tên khoa học là

Monodactylus sebae(Cuvier, 1829), tên tiếng Anh là Striped mono; Striped fingerfish. Nguồn cá: ngoại nhập, cá có 1 kiểu hình.

Cách nuôi cá cảnh

Cá sống mọi tầng nước, nên nuôi ghép trong hồ không có rong với ánh sáng vừa, yêu cầu lọc nước ít sục khí ít, khó nhiễm bệnh. Nhiệt độ nước (C): 24 – 28 0C, độ cứng nước (dH) 12– 30, Độ pH thích hợp: 7 - 8,5. Thể tích bể nuôi tốt nhất 200(L). Cá dài 25cm.

Hình thức sinh sản: Cá đẻ trứng ở môi trường nước mặn. Chiều dài bể: 90 cm.

Thiết kế bể cá cảnh: Cá hoạt động tích cực, bể cần có không gian rộng ở tầng giữa. Đáy bể trải sỏi hay cát, ánh sáng vừa. Thả nhóm từ 4 – 6 con, hoặc nuôi chung với chim dơi bạc.

Cách nuôi cá cảnh: Cá rộng muối, thích hợp môi trường nước từ ngọt (cho cá nhỏ) đến lợ và mặn nhẹ. Cá khỏe và lên màu đẹp ở nồng độ muối từ 7‰ trở lên. Khi mua cá cần tìm hiểu nguồn nước ở Cá thường được bán tại: để tập cá thích nghi dần ở môi trường mới.

Thức ăn cho cá: Cá ăn thực vật thủy sinh, phiêu sinh động vật, tôm tép, cá con và thức ăn viên.

0 comments:

Post a Comment