ca-canh-phong-thuy-banner

Cá Cảnh Phong Thủy

Cá Phi phụng; Cá Phi phương - Flagtail prochilodus

Cá Phi phụng; Cá Phi phương - Flagtail prochilodus là một loài cá cảnh đẹp cho bể cá cảnh

ca-canh-dep-ca-phi-phung;-ca-phi-phuong---flagtail-prochilodus--3

Cá Phi phụng

Cá Phi phụng; Cá Phi phương - Flagtail prochilodus

Cá thường được bán tại:

Mức độ được ưa thích của loài cá cảnh này trên thị trường:

- Mức độ phổ biến: ít.

- Mức độ được ưa thích: trung bình.

- Giá bán trung bình: 300.000 VND/con.

- Giá bán dao động (min – max): từ 200.000 đến 400.000 VND/con

Một số thông tin khoa học của sinh vật:

- Tên thường gọi: Phi phụng; Phi phương.

- Tên khoa học: Semaprochilodus insignis

(Jardine & Schomburgk, 1841)

- Tên tiếng Anh: Flagtail prochilodus.

- Nguồn cá: ngoại nhập.

- Số kiểu hình. có 1 kiểu hình là Cá Phi phụng

Đặc điểm sinh học và giá trị của sinh vật

- Phân bố: Phân bố ở Nam Mỹ: lưu vực sông Amazon.

- Chiều dài: khoảng 70 cm

- Hình thức sinh sản: Cá đẻ trứng.

Cách nuôi cá cảnh

- Cách nuôi cá cảnh: Cá rất khỏe và dễ nuôi .

- Nhiệt độ nước (C): 22 – 270C.

- Độ cứng nước (dH): 5 – 15.

- Độ pH thích hợp: 5, 5 - 7,2.

- Thể tích bể nuôi (L): 220(L).

- Thiết kế bể Cá cần bể có bề mặt rộng nhưng không cần nước sâu. Bể có thể trồng hay không trồng cây thủy sinh. Bể cần có nắp đậy để tránh cá trốn thoát.

- Thức ăn cho cá: Cá ăn tạp, ưa thích các loại thực vật thủy sinh, mùn bã hữu cơ, cá cũng ăn thức ăn viên, trùng chỉ ...

Nhiệt độ nước (C): 22 – 270C, độ cứng nước (dH): 5 - 15Độ pH thích hợp: 5, 5 - 7,2. Thể tích bể nuôi tốt nhất 220(L).Cá dài 70 cm. Hình thức sinh sản: Cá đẻ trứng.

Thiết kế bể cá cảnh: Cá cần bể có bề mặt rộng nhưng không cần nước sâu. Bể có thể trồng hay không trồng cây thủy sinh. Bể cần có nắp đậy để tránh cá trốn thoát.

Cách nuôi cá cảnh: Cá rất khỏe và dễ nuôi. Cá ăn tạp, ưa thích các loại thực vật thủy sinh, mùn bã hữu cơ, cá cũng ăn thức ăn viên, trùng chỉ...

0 comments:

Post a Comment