ca-canh-phong-thuy-banner

Cá Cảnh Phong Thủy

Cây thủy sinh Hồng Hồ Điệp (25 - 55 cm)

Cây thủy sinh Hồng Hồ Điệp (Lá nước) - Rotala Macrandra Red, một chút sắc đỏ hồng cho bể thủy sinh.

hong-ho-diep-la-nuoc-la-nuoc-rotala-macrandra-red-ban-theo-coc-3

Hồng Hồ Điệp  (Lá nước) - Rotala Macrandra Red - 紅蝴蝶 - Hóng húdié

hong-ho-diep-la-nuoc-la-nuoc-rotala-macrandra-red-ban-theo-coc-2

Tên Khoa Học: Rotala macrandra

Họ: Lythraceae

Kích Thước: 25 - 55 cm

Ánh Sáng: Mạnh

Nhiệt Độ: 22 - 28

Độ pH: 5 - 7

Tốc Độ Phát Triển: Nhanh

Cấp Độ: Khó, Khi trồng và chăm cần phân nước nhiều

hong-ho-diep-la-nuoc-la-nuoc-rotala-macrandra-red-ban-theo-coc-5

Gợi Ý Tham Khảo: Cây có nhu cầu ánh sáng rất cao. Cây cần ánh sáng mạnh để tạo nên mầu đỏ đẹp, CO2 bổ sung và nước mềm là hai yếu tố quyết định cho sự phát triển của cây. Hồng Hồ Điệp đẹp nhất khi được trồng thành cụm, tuy nhiên không nên để các cành quá chen nhau khiến ánh sáng không đến được những lá phía dưới. Để đảm bảo cây lên mầu tốt, nước phải được bổ sung đủ các vi dưỡng chất bằng phân nước.

hong-ho-diep-la-nuoc-la-nuoc-rotala-macrandra-red-ban-theo-coc-1

Cá xinh

0 comments:

Post a Comment