ca-canh-phong-thuy-banner

Cá Cảnh Phong Thủy

Rêu Mini Taiwan buộc lũa đẹp

Rêu Mini Taiwan Moss (Isopterygium sp) Rêu thủy sinh - Rêu Mini Taiwan (Isopterygium sp) cho bể thủy sinh, rêu mini Taiwan dùng buộc lũa tạo dạng cây cảnh dưới nước rất đẹp

be-thuy-sinh-reu-mini-taiwan-moss-isopterygium-sp-2  

  Tép cảnh và các loại cá cảnh thủy sinh rất thích rêu thủy sinh mini taiwan

be-thuy-sinh-reu-mini-taiwan-moss-isopterygium-sp-4

0 comments:

Post a Comment