ca-canh-phong-thuy-banner

Cá Cảnh Phong Thủy

cá-bảy-màu

Các loại cá bảy màu màu sắc khác nhau

Cá bảy màu là một loại cá cảnh đẹp nuôi trong hồ thủy sinh hoặc trong hồ nông rộng trong sân vườn . Bài trước Cá Cảnh Phong Thủy đã viết...

Cá bảy màu ruộng Việt Nam hoang dã

Cá bảy màu ruộng hoang dã ở Việt Nam ngày nay tuy không còn nữa do môi trường nước bị ô nhiễm và xu hướng làm cống ngầm với nguồn nước tưới...

Cá bảy màu koi, cá cảnh đẹp cho hồ thủy sinh

Cá bảy màu koi có thân hình trong suốt, cá trống có toàn thân màu đỏ, cá mái có cái đầu màu đỏ hơi ghồ lên giống cá ba đuôi đầu lân, cá bảy ...

Cá bảy màu rừng Endler nuôi trong bể thủy sinh

Cá bảy màu rừng Endler là một trong cá loài cá cảnh đẹp nuôi trong bể thủy sinh, cá bảy màu rừng endler hiền lành bơi theo đàn là một sự kết...