ca-canh-phong-thuy-banner

Cá Cảnh Phong Thủy

Rau Thơm (Tụ Trân Thanh Diệp Thảo) 5-10cm trồng tiền cảnh hồ thủy sinh

Rau Thơm (tên khoa học Staurogyne repens, còn gọi là Tụ Trân Thanh Diệp Thảo) là một loại cây thủy sinh tiền cảnh rất cho hồ thủy sinh.

be-ca-canh-staurogyne_repens001-be-thuy-sinh

Tên khoa học: Staurogyne repens

Xuất xứ: Brazil

Kích thước: Cao 5 – 10cm, tán rộng 3 – 5cm (trong bể thủy sinh sẽ nhỏ hơn theo kích thước của bể)

be-ca-canh-staurogyne_repens002-be-thuy-sinh

Ánh sáng: Trung bình

Nhiệt độ: 22-30 °C

Dinh dưỡng: Trung bình, nên có CO2

PH: 5.0 – 8.0

Tốc độ sinh trưởng: Trung bình

Chăm sóc: Bình thường

Staurogyne repens (Rau Thơm) là một loại cây xanh nõn, đẹp và vô cùng thích hợp để trồng tiền cảnh trong bể cá cảnh, lần đầu tiên được tìm thấy tại sông Sio Cristalino ở miền Nam Amazonas. Chúng rất dễ bị nhầm với Hygrophila nhưng Staurogyne repens (Rau Thơm) khác hơn ở chỗ mọc thấp, ra bụi lớn và có lá nhỏ. Nguyên tắc nhân giống là cắt cắm, chỉ cần cắt ngọn cắm xuống là lập tức sẽ có thêm cây mới.

be-ca-canh-staurogyne_repens003-be-thuy-sinh

be-ca-canh-staurogyne_repens004-be-thuy-sinh

be-ca-canh-staurogyne_repens005-be-thuy-sinh

be-ca-canh-staurogyne_repens-be-thuy-sinh

ca canh phong thuy

0 comments:

Post a Comment