ca-canh-phong-thuy-banner

Cá Cảnh Phong Thủy

Các dạng màu của cá betta (xiêm chọi)

Phân loại  các dạng màu của cá betta (xiêm chọi)

su-da-dang-ca-betta

Đạng cá betta một màu (đơn sắc): Cá chỉ có một màu duy nhất thể hiện trên toàn bộ cơ thể từ thân mình đến các vây.

Dòng cá betta Màu sáng (cellophane)

Cá có màu trong suốt. Bộ vảy của cá không có sắc tố màu.

image073

Dòng cá betta Màu trắng đục (white opaque)

Dòng cá này được lai tạo từ cá betta trắng ra đời đầu tiên. Cá không thật sự trắng mà có pha thêm ít màu khác.

ca-rong-betta-trang-54

Dòng cá betta Màu vàng (yellow)

Dòng cá này có màu vàng óng ánh.

ca-betta-duoi-quat

Dòng cá betta Màu cam (orange)

Dòng cá có màu này cũng thuộc dòng cá lai tạo.

ca-betta-mau-cam

Dòng cá betta Màu đỏ (red)

Cá có màu đỏ thường hay có một ít sắc tố đen trên cơ thể, do đó nhìn giống như loại cá nhiều màu.

ca-betta-mau-do

Dòng cá betta Màu xanh kim loại (Steel blue)

Đây là màu đầu tiên trong 3 màu óng ánh.

ca-betta-mau-xanh-kim-loai

Dòng cá betta Màu xanh ánh vàng (royal blue)

Đây là màu thứ hai trong 3 màu óng ánh.ca-betta-mau-xanh-la

Dòng cá betta Màu xanh lá (green)

Đây là màu cuối cùng trong 3 màu óng ánh.

ca-betta-mau-xanh-la

Dòng cá betta Màu lam

Màu lam là màu có sắc độ giữa màu xanh biển và màu xanh lá.

ca-betta-rong-xanh-la

Dòng cá betta Màu dồng (copper)

Trong tự nhiên, cá có màu này thể hiện ít nhiều màu vàng, có thể là vàng sáng, đồng xậm hoặc đỏ vàng đồng xậm.

betta-rong-anh-dong-copper-dragon-61

Dòng cá betta Màu đen (black)

Màu đen bao gồm 3 loại: đen melano, đen fertile và đen ánh đồng.

ca-betta-mau-den

Dạng cá betta hai màu

Dòng cá betta Campuchia (cambodian)

Dòng cá này có màu sáng trong suốt, và bộ vây thưòng có màu đỏ hoặc màu xanh biển hay xanh lá.

image089

Màu xanh biên hay xanh lá Campuchia (green or blue Cambodians)

Dòng cá này có màu trắng và vây màu xanh biển hoặc xanh lá.

Dòng cá betta Màu chocolate (chocolate)

Dòng cá này có màu xậm, thường là màu đen và màu xanh đậm, và vây có màu vàng hay màu vàng cam.

ca-betta-chocolate

Betta với màu patterns

Dòng cá betta Dạng bướm

Dạng này thân mình mang một màu dơn trong khi bộ vây chia ra 2 phần màu phân biệt rõ ràng. Một nửa bộ vây mang một màu đơn, phần còn lại mang màu khác.

ca-betta-hai-mau-buom

Dòng cá betta Màu cẩm thạch (marble)

Cá dòng này cơ thể và bộ vấy có những vệt màu chồng lên màu nền sáng.

ca-betta-mau-cam-thach

Dòng cá betta Màu khoang đốm

Dòng cá này bộ phận đầu có màu sáng, còn thân mình có màu gì không quan trọng.

ca-betta-duoi-ngan

0 comments:

Post a Comment