ca-canh-phong-thuy-banner

Cá Cảnh Phong Thủy

Cá la hán King Kamfa

Cá la hán King Kamfa do Joe Sakana ở trại Morning Farm, Thái Lan lai tạo. Trong bầy Kamfa có một số cá thể đột biến dạng châu sợi, dày và sáng. Do vậy, King Kamfa được người chơi suy tôn là “vua châu sáng”. Tuy nhiên, các thế hệ King Kamfa đời sau có lẽ bị lai với Trân Châu để tăng tỷ lệ lên đầu nên tuy đặc điểm châu sáng vẫn được duy trì nhưng hình dáng lại mang nhiều đặc điểm của Trân Châu vơí mắt đỏ. Bởi vậy, không thể kết luận King Kamfa là cải tiến so với Kamfa. Các cuộc triển lãm ở Malaysia và Indonesia cũng chỉ có thể loại Kamfa mà thôi.

Lưu ý rằng thị trường hiện nay có nhiều cá thể được gọi là “King Kamfa” nhưng hoàn toàn thiếu đặc điểm châu sợi, dày và sáng (thường là châu hột)! Chúng có thể hoàn toàn không có gốc gác gì với King Kamfa gốc. Trên thực tế, rất ít cá “King Kamfa” đạt các đặc điểm về hình dáng của Kamfa, bởi đuôi tam giác không vẫn chưa đủ mà phải có vây bao (wrap-tail).

Tỷ lệ lên đầu của King Kamfa rất thấp và hầu hết cá đực đều bị vô sinh (đặc điểm chung của các dòng cá nhập từ Thái như khỉ đỏ và Red Texas). Những dòng “king lai” ở Việt Nam là Trân Châu La Hán đực lai với King Kamfa cái, sau đó chọn ra những cá thể có nhiều đặc điểm của King Kamfa nhất đem lai tiếp hay lai ngược với cá mẹ.

cac-loại-ca-la-han-dep-066
cac-loại-ca-la-han-dep-068

Cặp King Kamfa với dàn châu cực khủng của anh Phước Bình Đăng được người Thái mua lại với giá cao:
cac-loại-ca-la-han-dep-070
cac-loại-ca-la-han-dep-072

Tân King

Dòng cá do anh Tân (tên thật là Hà Minh Thanh) ở Thủ Đức, Sài Gòn lai tạo. Đời đầu lai giữa cá mẹ King Kamfa X cá cha king lai. Bầy con có nhiều cá thể xuất sắc, châu sợi dày và sáng như King Kamfa. Đặc biệt tỷ lệ lên đầu của Tân King cao hơn hẳn King Kamfa. Đời thứ hai lai giữa cá mẹ Tân King F1 X cá cha kim cương. Tỷ lệ lên đầu vẫn cao nhưng số lượng cá thể châu xuất sắc không bằng đời đầu.

Đời F1: King Kamfa cái X King lai đực

cac-loại-ca-la-han-dep-074
cac-loại-ca-la-han-dep-076
cac-loại-ca-la-han-dep-078

Đời F2: Tân King F1 cái X Kim Cương đực

cac-loại-ca-la-han-dep-079
cac-loại-ca-la-han-dep-081
cac-loại-ca-la-han-dep-083

King lai Biên Hòa

Dòng cá do anh Thanh (thanh1975) ở Biên Hòa lai tạo. Đời đầu king lai cái x kim cương đực, đời F2: F1 cái x kim cương đực. Cá kim cương được chọn theo tiêu chí ưu tiên bộ vây, đuôi không bị sụp. Tỷ lệ lên đầu còn thấp. Dưới đây là một số cá thể đời F2:
cac-loại-ca-la-han-dep-085 

diendancacanh.com

0 comments:

Post a Comment