ca-canh-phong-thuy-banner

Cá Cảnh Phong Thủy

cá-cảnh-dễ-nuôi

Cách nuôi cá mún (hà lan, hột lựu) và cho sinh sản

Cá mún (Platy fish) hay còn gọi là cá hà lan, cá hột lựu là một loại cá cảnh đẹp có nhiều màu sắc cho người mới. Giống như cá bảy màu , c...

Cách nuôi cá kiếm (cá hồng kim) trong hồ thủy sinh

Giống với cá hòa lan , cá bảy màu , cá hồng kim đuôi kiếm, hay cá kiếm là một loại cá cảnh dễ nuôi trong hồ thủy sinh cho người mới, nhiều...

Cá bình tích và cách nuôi trong bể thủy sinh

Cá bình tích trong tự nhiên được tìm thấy chủ yếu ở các dòng suối nước ngọt. Cá bình tích và cá bảy màu có mối quan hệ rất chặt chẽ liên qua...