ca-canh-phong-thuy-banner

Cá Cảnh Phong Thủy

Cá vàng vân hoa

Cá vàng vân hoa loại cá vàng cỏ biến dị, hình thể ngắn, tròn, đầu bằng hẹp, vây tròn, mắt binh thường, vây lưng dài, phía sau bụng là hai vây đôi, đuôi to, có bốn phiến. Màu sắc của loại cá này thật đa dạng: màu đỏ, trắng, tím, lam, vàng, ngũ sắc.

oranda

Chủ yếu là loại cá đầu cao (như đội mũ). Đó là những đặc trung của cá vàng vân hoa. Cá vàng vân hoa bắt nguồn từ cá vàng cỏ đầu bằng đẹp, bụng to, hình thể ngắn tròn, mắt và vẩy bình thưòng, vây lưng cao, vây sau bụng có hai vây, đuôi to. Màu sắc thưởng gặp là màu da cam, màu tráng hòng, màu đỏ đen xen kẽ. Cá vàng đội mũ (cá mào) hay cá vàng đầu cao, hình thể ngắn tròn, đầu rộng, trên đỉnh đầu có một u thịt. Tuỳ theo u nhỏ hay to mà cá vàng loại này thuộc cá đầu ngổng, đầu sư tử. Màu sắc của mào có màu đỏ, màu tím, màu lam, màu vàng, đỏ trắng, ngũ hoa.

Cá vàng mào đò (cá vàng đầu cao đỏ): Hình thể ngắn, tròn, mang đóng, mũi bình thưòng, mào và mình đỏ toàn bộ hoặc màu lam.

Cá vàng mào ngũ hoa (cá vàng đầu cao ngũ hoa): Hình thể ngắn, tròn, vây lưng thẳng; vây đuôi to, phát triển. Trên đầu cớ một u thịt, mang đóng, mũi bình thường. Thân có màu vân ngũ sắc trên nền màu đỏ, điểm các giọt lam, vàng, đen, trắng. Cũng có loại màu nền thân là màu lam, màu vàng, màu đen, điểm thêm các màu khác. Loại này rất đẹp, nhiều nguòi ưa thích.

Cá vàng mào ngũ hoa thân đỏ trắng (cá vàng đầu cao thân đỏ trắng): Mào nối cao hẳn ỉẽn, hoa văn rõ ràng, màu đò đốm trắng.

Cá vàng mào mầm thân đỏ trổng (cả vàng đầu cao mủ niêm thân đỏ trắng): Có đặc trung phần mũi phản ánh màu trong suốt, thân màu đỏ, đốm trắng hay giữa vùng đỏ có đốm đen, đuôi to; khi bơi vẩy nhu phát sáng, màu tuoi đẹp, phong cách đặc biệt.

my_goldfish_2_by_woz1

Cá vàng đầu mào đỏ (hoặc đầu hạt đỏ): Thân màu tráng bạc, đỉnh đầu có mào đò cồn gọi lã đầu "mây hồng" những ngưòí thích choi loại cá này cho rằng cá này hội đủ hạnh phúc, phúc thọ, cát tưởng.

Cá vàng đầu mào vàng: Đỉnh đầu có mão vàng, thân màu trắng bạc, nhìn bề ngoài thân màu xanh nhạt.

Cá vàng mào vàng, mắt chu sa (hoặc gọi là cá vàng đầu cao mắt chu sa): Toàn thân cá màu trắng bạc nhu một thởi bạc tráng, lấp lánh ánh sáng, mào đầu vàng, mắt đỏ viền mắt vàng.

Cá vàng đầu ấn ngọc (cá đau cao đỉnh ngạc): Cá có mào màu đỏ, toàn thân màu hồng, giữa đỉnh đàu có u thịt màu trắng ngọc, là loại cá rất quỹ.

Cá "chu đỉnh la bào" hoặc "chu đỉnh long bào": Loại cá này có đầu màu đỏ, thân màu tím. Đỉnh đầu cố u thịt màu đỏ, đuôi to, khi bơi đuôi khoe vân hoa lốm đốm, là một trong nhũng loại cá quý hiếm.

Cá vàng "đỉnh ngạc la bào": Toàn thân màu tím, đỉnh đầu có u thịt như cỏ, trắng như ngọc.

Cá vàng đầu sư tử đen: Trên đầu có u thịt rất phát triển, mọc xuống tói cả hai mang khiến mát lõm xuống, toàn thân đen tuyền, khi boi óng ánh sáng. Đầu sư tử đen cũng là một trong những loại cá vàng quý.

Black_Moor_Goldfish

Cá vàng mào đỏ .hình cầu (cá đầu cao mào cầu đỏ): Toàn thân cá màu đỏ, truóc trán ngay trên mũi là u thịt hình cầu màu đỏ, mang bình thường. Ngoài ra, cá loại này còn có thân màu tím hoa vân lam.

Cá vàng mào đỏ mang lật: Trẽn đầu cá có u thịt, mang lật ngược ra ngoài, toàn thân màu đỏ.

cacanhphongthuy.com

0 comments:

Post a Comment