ca-canh-phong-thuy-banner

Cá Cảnh Phong Thủy

Cá koi Doitsu Sanke Himitsu

Cá koi Doitsu Sanke Himitsu hai tuổi mái đuôi dài Doitsu Sanke tính năng cấu tạo cơ thể cổ điển bổ sung bởi rực rỡ Shiroji whis cung cấp nền tảng cho nổi bật Nidan Beni Moyo hoàn toàn bị ngắt quãng bởi Tsubo Sumi. Cạnh tranh nhất!

Kích thước 18 inch

Giá $ 1,400.00

Cổ # 2282

Mô tả cá koi

Cá koi Himitsu hai tuổi mái đuôi dài Doitsu Sanke tính năng cấu tạo cơ thể cổ điển bổ sung bởi rực rỡ Shiroji whis cung cấp nền tảng cho nổi bật Nidan Beni Moyo hoàn toàn bị ngắt quãng bởi Tsubo Sumi. Cạnh tranh nhất!

Hình ảnh cá koi:

ca-koi-nhat-ban- (272)-5

0 comments:

Post a Comment