Home Cây Thủy Sinh Cây thủy sinh hoàng quan mini (3-6cm tiền)