Home Cây Thủy Sinh Ráy lá nhỏ, ráy nana (buộc lũa)