ca-canh-phong-thuy-banner

Cá Cảnh Phong Thủy

Cây thủy sinh Cỏ Dùi Trống (Cốc Tinh Thảo) (nền đẹp)

Cây thủy sinh Eriocaulon Cinereum – Cỏ Dùi Trống (Cốc Tinh Thảo) cho bể thủy sinh cá cảnh

Eriocaulon Cinereum – Cỏ Dùi Trống (Cốc Tinh Thảo)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tên: Cỏ dùi trống – Cốc Tinh Thảo (Eriocaulon cinereum)

Họ: Eriocaulaceae

Nơi sinh trưởng: Dưới nước, trên cạn

Điều kiện sinh trưởng: trên cạn: Đất ẩm ướt, dưới nước, chất trồng nhiều dinh dưỡng

Nhân giống: Tách bụi

Tốc độ phát triển: chậm

Kích thước phát triển tối đa: Cao 8 – 13 cm

Công dụng: Cây tiền cảnh

be-ca-canh-eriocaulon_cinereum002-be-thuy-sinh

be-ca-canh-eriocaulon_cinereum003-be-thuy-sinh

be-ca-canh-eriocaulon_cinereum004-be-thuy-sinh