ca-canh-phong-thuy-banner

Cá Cảnh Phong Thủy

Cây rêu thủy sinh đại lộc giác đài (buộc lũa)

Cây rêu thủy sinh đại lộc giác đài (Monosolenium tenerum) một loại rêu thủy sinh đẹp mọc thành từng khóm vo tròn khi buộc vào lũa trong hồ thủy sinh rất đẹp mắt.

be-ca-canh-monosolenium_tenerum-be-thuy-sinh

Độ PH: 5.0 - 7.0

Độ PH tốt nhất: 6.2

Nhiệt độ (oC): 20 - 28

Nhiệt độ tốt nhất (oC): 24

Kích thước tối đa (cm): 8

be-ca-canh-monosolenium_tenerum001-be-thuy-sinh

be-ca-canh-monosolenium_tenerum002-be-thuy-sinh

0 comments:

Post a Comment