Home Cây Thủy Sinh Cây trầu nâu thủy sinh Echinodorus osiris (rubra) (25-50cm, trung hậu cảnh)