Home Cá Nóc Cảnh Figure -eight puffer, Cá Nóc Số 8, ca canh dep