Home Cá cảnh biển Cá Mú chuột; Mú lưng gù ca canh bien