Home Cá cảnh biển Ca canh bien, Cá Hoàng yến; Bướm ba chấm